logo

.
Tuesday 21st of April 2015    
sw
new02082555
new02082555
new02082555
sw
sw
sw
 
new02082555
 
sw
new02082555

ปฎิทินปฎิบัติงาน

newswpy ดูรายละเอียด
พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554

          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.00 น. – 11.30 น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีท่านผู้อำนวยการศุภวัลย์ คำวัง เป็นประธานในพิธี และได้มอบประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรให้แก่นักเรียน นอกจากนั้นยังมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับนักเรียนที่มีผลงานและความประพฤติดีของฝ่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่นักเรียน ในการนี้ทางโรงเรียนยังได้รับเกียรติจากท่านวิศิษฐ์ สุปรียาพร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 รวมถึงท่านผู้อำนวยการศุภวัลย์ คำวัง ในการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และการเตรียมความพร้อมของตนเองสำหรับการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป ทั้งนี้ตัวแทนนักเรียน ม.3 และ ม.6 ได้มอบอนุสรณ์ไว้เป็นที่ระลึกแก่ทางโรงเรียน และกล่าวขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายงานที่ได้ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนมาตลอดที่อยู่ในโรงเรียนระบบประจำ นอกจากนั้นยังมีพี่ ๆน้องๆ นักเรียน สว.พย. มอบของขวัญ และช่อดอกไม้ แสดงความยินดี แก่พี่ ม.6และ ม.3 อย่างมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรัก ความผูกพันของพวกเรา ครอบครัว สว.พย

n1
n1
n1
n1
n1
lisp
 

ข้อมูลวิชาการ

: โรงเรียนรางวัลพระราชทาน2 ครั้งใน 9 ปี การศึกษา
: รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
: ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
: The VDO Conference
: School At Home
: E- School
: Symphony Orchestra Marching band
: หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม OSOI
: ชิงแชมป์หุ่นยนต์อัตโนมัติ ประเทศไทย
: ถ้วยพระราชทาน หนูน้อยจ้าวเวหา สพฐ. & TV thai
: Leadership Training Project ระเบียบวินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
: สถานศึกษาพอเพียง
: สถานศึกษาน่าอยู่ของจังหวัดพะเยา
: ห้องสมุดยอดเยี่ยม
: โครงการเพชรในมือ
: จักรยานล้อเดียว Save the earth Monocycle
: แชมป์รักบี้ฟุตบอล
: รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
: โรงภาพยนต์4มิติ Digital 4 D Theater SW-Phayao
: ห้องวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ
new02082555
newswpy VDO พิธีวันเกียรติยศ ๒๕๕๗
new02082555
newswpy พิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ ๒๕๕๗
new02082555
newswpy โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๒๕๕๔
new02082555
newswpy สว.พย หนูน้อยเจ้าเวหา
new02082555
new02082555
sw
sw
new02082555
new02082555

new02082555

new02082555
new02082555
bottom


Copyright © Srinagarindar The Princess Mother School, Phayao 9 moo 17 T.Huaikaew A.Phukhamyao Phayao 56000 Thailand
E-Mail : srinagarindar.swpy@gmail.com Tel.0-5442-2838 Fax.0-5442-2839.
Free Hit Counters

...