logo

.
Monday 24th of October 2016    

sw

สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน สว.พย.

new02082555
sw
sw
sw
 
new02082555
sw
new02082555
new02082555
new02082555
 
new02082555

sw

sw

sw

Oxford Online Placement Testsw
 
 

พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554

          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.00 น. – 11.30 น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีท่านผู้อำนวยการศุภวัลย์ คำวัง เป็นประธานในพิธี และได้มอบประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรให้แก่นักเรียน นอกจากนั้นยังมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับนักเรียนที่มีผลงานและความประพฤติดีของฝ่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่นักเรียน ในการนี้ทางโรงเรียนยังได้รับเกียรติจากท่านวิศิษฐ์ สุปรียาพร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 รวมถึงท่านผู้อำนวยการศุภวัลย์ คำวัง ในการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และการเตรียมความพร้อมของตนเองสำหรับการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป ทั้งนี้ตัวแทนนักเรียน ม.3 และ ม.6 ได้มอบอนุสรณ์ไว้เป็นที่ระลึกแก่ทางโรงเรียน และกล่าวขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายงานที่ได้ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนมาตลอดที่อยู่ในโรงเรียนระบบประจำ นอกจากนั้นยังมีพี่ ๆน้องๆ นักเรียน สว.พย. มอบของขวัญ และช่อดอกไม้ แสดงความยินดี แก่พี่ ม.6และ ม.3 อย่างมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรัก ความผูกพันของพวกเรา ครอบครัว สว.พย

n1
n1
n1
n1
n1
lisp
 

ข้อมูลวิชาการ

: โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 3 ครั้งใน 9 ปี การศึกษา
: รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
: ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
: The VDO Conference
: School At Home
: E- School
: Symphony Orchestra Marching band
: หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม OSOI
: ชิงแชมป์หุ่นยนต์อัตโนมัติ ประเทศไทย
: หนูน้อยจ้าวเวหา
: Leadership Training Project ระเบียบวินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
: ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
: สถานศึกษาน่าอยู่ของจังหวัดพะเยา
: ห้องสมุดยอดเยี่ยม
: โครงการเพชรในมือ
: จักรยานล้อเดียว Save the earth Monocycle
: แชมป์รักบี้ฟุตบอล
: รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
: โรงภาพยนต์4มิติ Digital 4 D Theater SW-Phayao
:ศูนย์การเรียนรู้ UFO
new02082555
newswpy VDO พิธีวันเกียรติยศ ๒๕๕๗
new02082555
newswpy พิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ ๒๕๕๗
new02082555
newswpy โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๒๕๕๔
new02082555
newswpy สว.พย หนูน้อยเจ้าเวหา
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555

new02082555

sw
sw
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
swpy541
new02082555
new02082555
new02082555
 
 
bottom


Copyright © Srinagarindar The Princess Mother School, Phayao 9 moo 17 T.Huaikaew A.Phukhamyao Phayao 56000 Thailand
E-Mail : srinagarindar.swpy@gmail.com Tel.0-5442-2838 Fax.0-5442-2839.
Free Hit Counters

...