logo

.
Thursday 24th of April 2014    
sw
sw
sw
sw
new02082555
sw
sw
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555

ปฎิทินปฎิบัติงาน

newswpy ดูรายละเอียด
พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554

          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.00 น. – 11.30 น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยมีท่านผู้อำนวยการศุภวัลย์ คำวัง เป็นประธานในพิธี และได้มอบประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรให้แก่นักเรียน นอกจากนั้นยังมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับนักเรียนที่มีผลงานและความประพฤติดีของฝ่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่นักเรียน ในการนี้ทางโรงเรียนยังได้รับเกียรติจากท่านวิศิษฐ์ สุปรียาพร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 รวมถึงท่านผู้อำนวยการศุภวัลย์ คำวัง ในการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และการเตรียมความพร้อมของตนเองสำหรับการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป ทั้งนี้ตัวแทนนักเรียน ม.3 และ ม.6 ได้มอบอนุสรณ์ไว้เป็นที่ระลึกแก่ทางโรงเรียน และกล่าวขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายงานที่ได้ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนมาตลอดที่อยู่ในโรงเรียนระบบประจำ นอกจากนั้นยังมีพี่ ๆน้องๆ นักเรียน สว.พย. มอบของขวัญ และช่อดอกไม้ แสดงความยินดี แก่พี่ ม.6และ ม.3 อย่างมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรัก ความผูกพันของพวกเรา ครอบครัว สว.พย

n1
n1
n1
n1
n1
lisp
 

ข้อมูลวิชาการ

bottom


Copyright © Srinagarindar The Princess Mother School, Phayao 9 moo 17 T.Huaikaew A.Phukhamyao Phayao 56000 Thailand
E-Mail : srinagarindar.swpy@gmail.com Tel.0-5442-2838 Fax.0-5442-2839.
Free Hit Counters

...