logo

.
Saturday 25th of April 2015    
sw
new02082555
new02082555
new02082555
sw
sw
sw
 
new02082555
 
sw
new02082555

ปฎิทินปฎิบัติงาน

newswpy ดูรายละเอียด
วงซิมโฟนีออเคสตร้า
index_16
          ด้วยแนวคิดในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ควบคู่ไปกับการพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดตั้งวงสตริงออเคสตร้าและขับร้องประสานเสียงในปี การศึกษา 2543 โดยได้รับการสนับสนุนจากชมรมครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา โดยมีเครื่องดนตรีคือ ไวโอลินเพียงไม่กี่ตัว ต่อมาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวงซิมโฟนีออเคสตร้าในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยนักดนตรีและนักร้องประสานเสียง รวมประมาณ 150 คน
sy1
sy2
          วงซิมโฟนีออเคสตร้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นับเป็นวงดนตรีซิมโฟนีออเคสตร้าวงแรกของจังหวัดพะเยา และมีผลงานที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและจังหวัดพะเยา โดยได้มีโอกาสแสดงในงานและพิธีการสำคัญต่างๆ อยู่เสมอ เช่น
sy3
sy4
          1. วันที่ 8 – 11 กรกภาคม 2547 ได้รับเชิญจากกระทรวงแถลงช่าวและวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เข้าร่วมคอนเสิร์ตมิตรภาพไทย – ลาว ณ หอประชุมแห่งชาติ ประเทศลาว ณ กรุงเวียงจันทร์
          2. วัน ที่ 13 มิถุนายน 2548 ร่วมแสดงต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสมาประชุมรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดพะเยา
          3. วัน ที่ 19 กรกฎาคม 2548 ร่วมแสดงในการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี คราวเสด็จเยี่ยมและติดตาม โครงการ To Be Number One ของ จังหวัดพะเยา
   
sy5

  
sy6
sy7 sy8
ข้อมูลวิชาการ

: โรงเรียนรางวัลพระราชทาน2 ครั้งใน 9 ปี การศึกษา
: รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
: ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
: The VDO Conference
: School At Home
: E- School
: Symphony Orchestra Marching band
: หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม OSOI
: ชิงแชมป์หุ่นยนต์อัตโนมัติ ประเทศไทย
: ถ้วยพระราชทาน หนูน้อยจ้าวเวหา สพฐ. & TV thai
: Leadership Training Project ระเบียบวินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
: สถานศึกษาพอเพียง
: สถานศึกษาน่าอยู่ของจังหวัดพะเยา
: ห้องสมุดยอดเยี่ยม
: โครงการเพชรในมือ
: จักรยานล้อเดียว Save the earth Monocycle
: แชมป์รักบี้ฟุตบอล
: รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
: โรงภาพยนต์4มิติ Digital 4 D Theater SW-Phayao
: ห้องวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ
new02082555
newswpy VDO พิธีวันเกียรติยศ ๒๕๕๗
new02082555
newswpy พิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ ๒๕๕๗
new02082555
newswpy โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๒๕๕๔
new02082555
newswpy สว.พย หนูน้อยเจ้าเวหา
new02082555
new02082555
sw
sw
new02082555
new02082555

new02082555

new02082555
new02082555
bottom


Copyright © Srinagarindar The Princess Mother School, Phayao 9 moo 17 T.Huaikaew A.Phukhamyao Phayao 56000 Thailand
E-Mail : srinagarindar.swpy@gmail.com Tel.0-5442-2838 Fax.0-5442-2839.
Free Hit Counters

...