logo

.
Monday 21st of April 2014    
sw
sw
sw
sw
new02082555
sw
sw
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555

ปฎิทินปฎิบัติงาน

newswpy ดูรายละเอียด
วงซิมโฟนีออเคสตร้า
index_16
          ด้วยแนวคิดในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ควบคู่ไปกับการพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดตั้งวงสตริงออเคสตร้าและขับร้องประสานเสียงในปี การศึกษา 2543 โดยได้รับการสนับสนุนจากชมรมครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา โดยมีเครื่องดนตรีคือ ไวโอลินเพียงไม่กี่ตัว ต่อมาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวงซิมโฟนีออเคสตร้าในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยนักดนตรีและนักร้องประสานเสียง รวมประมาณ 150 คน
sy1
sy2
          วงซิมโฟนีออเคสตร้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นับเป็นวงดนตรีซิมโฟนีออเคสตร้าวงแรกของจังหวัดพะเยา และมีผลงานที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและจังหวัดพะเยา โดยได้มีโอกาสแสดงในงานและพิธีการสำคัญต่างๆ อยู่เสมอ เช่น
sy3
sy4
          1. วันที่ 8 – 11 กรกภาคม 2547 ได้รับเชิญจากกระทรวงแถลงช่าวและวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เข้าร่วมคอนเสิร์ตมิตรภาพไทย – ลาว ณ หอประชุมแห่งชาติ ประเทศลาว ณ กรุงเวียงจันทร์
          2. วัน ที่ 13 มิถุนายน 2548 ร่วมแสดงต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสมาประชุมรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดพะเยา
          3. วัน ที่ 19 กรกฎาคม 2548 ร่วมแสดงในการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี คราวเสด็จเยี่ยมและติดตาม โครงการ To Be Number One ของ จังหวัดพะเยา
   
sy5

  
sy6
sy7 sy8
ข้อมูลวิชาการ

bottom


Copyright © Srinagarindar The Princess Mother School, Phayao 9 moo 17 T.Huaikaew A.Phukhamyao Phayao 56000 Thailand
E-Mail : srinagarindar.swpy@gmail.com Tel.0-5442-2838 Fax.0-5442-2839.
Free Hit Counters

...