logo

.
Monday 24th of October 2016    

sw

สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน สว.พย.

new02082555
sw
sw
sw
 
new02082555
sw
new02082555
new02082555
new02082555
 
new02082555

sw

sw

sw

Oxford Online Placement Testsw
 
 

วงซิมโฟนีออเคสตร้า
index_16
          ด้วยแนวคิดในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ควบคู่ไปกับการพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดตั้งวงสตริงออเคสตร้าและขับร้องประสานเสียงในปี การศึกษา 2543 โดยได้รับการสนับสนุนจากชมรมครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา โดยมีเครื่องดนตรีคือ ไวโอลินเพียงไม่กี่ตัว ต่อมาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวงซิมโฟนีออเคสตร้าในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยนักดนตรีและนักร้องประสานเสียง รวมประมาณ 150 คน
sy1
sy2
          วงซิมโฟนีออเคสตร้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นับเป็นวงดนตรีซิมโฟนีออเคสตร้าวงแรกของจังหวัดพะเยา และมีผลงานที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและจังหวัดพะเยา โดยได้มีโอกาสแสดงในงานและพิธีการสำคัญต่างๆ อยู่เสมอ เช่น
sy3
sy4
          1. วันที่ 8 – 11 กรกภาคม 2547 ได้รับเชิญจากกระทรวงแถลงช่าวและวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เข้าร่วมคอนเสิร์ตมิตรภาพไทย – ลาว ณ หอประชุมแห่งชาติ ประเทศลาว ณ กรุงเวียงจันทร์
          2. วัน ที่ 13 มิถุนายน 2548 ร่วมแสดงต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสมาประชุมรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดพะเยา
          3. วัน ที่ 19 กรกฎาคม 2548 ร่วมแสดงในการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี คราวเสด็จเยี่ยมและติดตาม โครงการ To Be Number One ของ จังหวัดพะเยา
   
sy5

  
sy6
sy7 sy8
ข้อมูลวิชาการ

: โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 3 ครั้งใน 9 ปี การศึกษา
: รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
: ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
: The VDO Conference
: School At Home
: E- School
: Symphony Orchestra Marching band
: หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม OSOI
: ชิงแชมป์หุ่นยนต์อัตโนมัติ ประเทศไทย
: หนูน้อยจ้าวเวหา
: Leadership Training Project ระเบียบวินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
: ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง
: สถานศึกษาน่าอยู่ของจังหวัดพะเยา
: ห้องสมุดยอดเยี่ยม
: โครงการเพชรในมือ
: จักรยานล้อเดียว Save the earth Monocycle
: แชมป์รักบี้ฟุตบอล
: รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
: โรงภาพยนต์4มิติ Digital 4 D Theater SW-Phayao
:ศูนย์การเรียนรู้ UFO
new02082555
newswpy VDO พิธีวันเกียรติยศ ๒๕๕๗
new02082555
newswpy พิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ ๒๕๕๗
new02082555
newswpy โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ๒๕๕๔
new02082555
newswpy สว.พย หนูน้อยเจ้าเวหา
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555

new02082555

sw
sw
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
new02082555
swpy541
new02082555
new02082555
new02082555
 
 
bottom


Copyright © Srinagarindar The Princess Mother School, Phayao 9 moo 17 T.Huaikaew A.Phukhamyao Phayao 56000 Thailand
E-Mail : srinagarindar.swpy@gmail.com Tel.0-5442-2838 Fax.0-5442-2839.
Free Hit Counters

...