หมดเขตรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 แล้ว

กลุ่มบริหารงานวิชาการ (งานรับนักเรียน 2566 )
โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
9 หมู่ 17 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว
จ. พะเยา 56000