ติดต่อเรา

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 9 หมู่ 17 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
โทรศัพท์ :  กลุ่มงานอำนวยการ 088-258-1538,กลุ่มงานวิชาการ 086-420-1570
E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Srinagarindra the Princess Mother School , Phayao
under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
9 M.17 T.Huaykeaw A.Phukhamyao , PHAYAO
Tel. 
: 088 - 2581538 ,086-420-1570
E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.