สว.พย.ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 68

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  โดยมีนายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี และมีการมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ได้รับรางวัลการประกวดสื่อนวัตกรรมครู จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share