สว.พย.รับการตรวจติดตามการบริหารงานและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

           เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร  และคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งมีนายพิเชษฐ์  สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม และคณะเข้าติดตามการบริหารงานและการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุมโลซาน