สว.พย.จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์

ในระหว่างวันที่ 2- 10 มีนาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นำโดยผู้อำนวยการ ศาสตรา วงศ์จุมปูได้นำนักเรียนชั้นม.2 English Program นักเรียนม.2 ห้องอื่น ๆ และคณะครูจำนวน 3 คน ไปร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม กับ โรงเรียน Bukit Merah Secondary school ในระหว่างวันที่ 2 -10 มีนาคม 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์ นับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนทั้งสองโรงเรียนและในปีนี้กิจกรรมประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศสิงคโปร์ อาทิ วัฒนธรรมภาษาจีน นักเรียนได้เรียนประดิษฐ์การทำลูกข่างโบราณของจีน การเรียนวัฒนธรรมชาวมาเลย์ผ่านเครื่องดนตรีพื้นบ้านangklung และ กลองkompangการเรียนการประดิษฐ์ Indian worshiptray ของวัฒนธรรมอินเดีย นอกจากนี้ นักเรียนยังมีโอกาสได้เรียนในชั้นเรียนกับเพื่อนบัดดี้อีกด้วยและในการเรียนกิจกรรมพิเศษ เช่น การเรียนวิชา Floorballกิจกรรมลูกเสือ เป็นต้น ในภาคบ่ายนักเรียน ทางโรงเรียน Bukit Merah Secondary school ได้จัดให้ทัศนศึกษาตามสถานที่ที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์ เช่น Merlion park, Singapore Flyer, Garden by the Bay,Singapore Zoo, Newater and Science Art Museumนับเป็นความโชดดีของนักเรียนที่ได้มีโอกาสได้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศชั้นนำทางด้านการศึกษาของโลก และที่สำคัญที่สุดคือมิตรภาพของนักเรียนบัดดี้ของทั้งสองโรงเรียนตลอดช่วงเวลากิจกรรมนักเรียนมีความสนิทสนมเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันถึงแม้จะมีภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน ดังคำกล่าวที่ว่า มิตรภาพไร้พรมแดน ‘Friendship Beyond Frontier’