สว.พย.จัดกิจกรรม "ปิ๊กหอ ประจำปี 2562"

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม "ปิ๊กหอ" ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ภายในงานมีกิจกรรมปิ๊กหอของศิษย์เก่าศรีนครินทร์ พะเยา รุ่นต่าง ๆ ร่วมสรงน้ำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอสมุดไอที 100 ปี สมเด็จย่า กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อน้อง กิจกรรมรดน้ำดำหัวอดีตผู้บริหาร ผู้บริหาร และคณะครู เพื่อแสดงความกตัญญุตาต่อครูบาอาจารย์ จากนั้นศิษย์เก่า ผู้บริหารและคณะครูร่วมรับประทานอาหารกลางวันมื้อพิเศษจากครัวน้ำพระทัย  และในช่วงเย็นมีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของครอบครัว "ศรีนครินทร์ พะเยา"

Share