สว.พย.จัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง 2562"

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง 2562" โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เข้าร่วมรดน้ำขอพร นายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายจิติพันธ์ จำปา ครูอาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่เมือง ณ ซุ้มพระบารมี

Share