สว.พย.จัดพิธีสืบมหาชะตา  ตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีสืบมหาชะตา ตานหาแม่ฟ้าหลวง และทำบุญโรงเรียน ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรและผู้บริหารโรงเรียน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การบูชาต้นชะตา และพิธีสืบมหาชะตา โดยมีนายศาสตรา วงศ์จุมปู  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

Share