สว.พย.เข้าร่วมโครงการประมงโรงเรียน ปี 11/2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับมอบอาหารสำหรับเลี้ยงปลา จากบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการประมงโรงเรียน ปี 11/2562 โดยมีนายธีรพล แปงเครื่อง ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายอาหารปลา และผู้บริหาร เป็นผู้ส่งมอบในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตที่มีโปรตีนสูง สร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติ นายทรงกิต ศรีเพชร ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอภูกามยาว และตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอภูกามยาวเข้าร่วมพิธีส่งมอบอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ หอประชุมเฉลิมราชจอมราชัน

Share