สว.พย. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา โดยว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปงรัชดาภิเษก นำโดย นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะ ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานทั่วไป (งานอาคารสถานที่) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ให้เข้ากับบริบทในสถานศึกษา อาทิ การบริหารจัดการสระว่ายน้ำ เป็นต้น

Share