สว.พย. จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา โดยว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สนับสนุน ร่วมจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อคงวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และร่วมบันทึกภาพร่วมกัน ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

Share