สว.พย. จัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีสมโภชพระพุทธเฉลิมพระบารมีศรีนครินทรา

วันที่ 24 ธันวาคม 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน พิธีสมโภชพระพุทธเฉลิมพระบารมีศรีนครินทรา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิศิษฏ์สรการ (พระครูไทย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์   และได้รับเกียรติจาก  ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส  ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา   ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา ประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยานำโดยว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ  และผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ให้เกียรติ เข้าร่วมพิธ๊

 

Share