จัดพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

         วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน โดย ว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพ และกล่าวอาศิรวาทพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบามี เพื่อถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Share