สว.พย.จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวเพื่อขอขมาขอพรครูบาอาจารย์

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวเพื่อขอขมาขอพรครูบาอาจารย์ เพื่อสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องให้เกิดความรักความสามัคคี และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะครูร่วมเป็นเกียรติในงาน นำโดยว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ธวัช ชุมชอบ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนท่านที่ ๑ นายพินิจ แสงทอง อดีตรองผู้อำนวยการท่านที่ ๑ นายศาสตรา วงศ์จุมปู อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนท่านที่ ๓ นางสาวปทุมรัตน์ คำแสนนางสาววันเพ็ญ เสียงห้าว นายกฤศ วงค์เรือง ผู้บริหารและคณะครู โดยนายณัฐพงษ์ บุญกว้าง ประธานศิษย์เก่า พร้อมด้วยศิษย์เก่าร่วม ๒๐๐ คน ร่วมงานในโอกาสนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬาแก่รุ่นน้องด้วยบรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุุ่น

Share