ข้อมูลครูและบุคลากร สว.พย.

ข้อมูลครูและบุคคลากร ปีการศึกษา 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561