ข้อมูลครูและบุคลากร สว.พย.

ข้อมูลครูและบุคคลากร ปีการศึกษา 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562