หน้าแรก

 

พิธีเปิดพระราชราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG

 

"สว.พย.จัดพิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562"

 • 308-01.jpg
 • 308-02.jpg
 • 308-03.jpg
 • 308-04.jpg
 • 308-05.jpg
 • 308-06.jpg
 • 308-07.jpg
 • 308-08.jpg
 • 308-09.jpg
 • 308-10.jpg
 • 308-11.jpg
 • 308-12.jpg
 • 308-13.jpg
 • 308-14.jpg
 • 308-15.jpg
 • 308-16.jpg
 • 308-17.jpg
 • 308-18.jpg
 • 308-19.jpg
 • 308-20.jpg

 <<<รายละเอียดข่าว>>>
/๐๖/๒๕๖

สว.พย. จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน ประจำปี 2561

 • 264-01.jpg
 • 264-02.jpg
 • 264-03.jpg
 • 264-04.jpg
 • 264-05.jpg
 • 264-06.jpg
 • 264-07.jpg
 • 264-08.jpg
 • 264-09.jpg
 • 264-10.jpg
 • 264-11.jpg
 • 264-12.jpg
 • 264-13.jpg
 • 264-14.jpg
 • 264-15.jpg
 • 264-16.jpg
 • 264-17.jpg
 • 264-18.jpg
 • 264-19.jpg
 • 264-20.jpg
 • 264-21.jpg
 • 264-22.jpg
 • 264-23.jpg
 • 264-24.jpg
 • 264-25.jpg
 • 264-26.jpg
 • 264-27.jpg
 • 264-28.jpg
 • 264-29.jpg
 • 264-30.jpg

<<<รายละเอียดข่าว>>>
๐๓/๑๒/๒๕๖

<<<รายละเอียด>>>

<<<เข้ารายงานตัว>>> 

<<<เริ่มเรียน>>> 

  

เรียนเชิญร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูชาวต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
>>>>>>ค่าใช้จ่ายการอยู่ประจำ ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์   ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร English Program   ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนเพชรภูกามยาว ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนเพชรพระศรีนครินทร์  ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์   ปีการศึกษา 2562

 

กิจกรรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

สว.พย.ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล น้อม…

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล แล...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ …

วันเสาร์ ที่ 8  กันยายน  2562   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ Foreign Languages Camp Towards Glo...

Read more

สว.พย.จัดการอบรมให้ความรู้การเตรียม…

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการอบรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมเพื่...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรม ASEAN DAY ประจำปีก…

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม  ASEAN DAY ประจำปีการศึกษา 2562 เพ...

Read more

สว.พย. เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดสื่อ …

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับเกียรติจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพก...

Read more

สว.พย.จัดโครงการสานสายใยสัมพันธ์ เต…

เมื่อวันที่ 31 กันยายน 2562 งานแนะแนว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการสายใยสัมพันธ์ เติม...

Read more

สว.พย. มหกรรมวิชาการ “The Twelfth N…

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะครูแ...

Read more

สว.พย.ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประ…

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน...

Read more

สว.พย.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรี…

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรี...

Read more

สว.พย.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่อง…

           โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ...

Read more
ข่าวทั้งหมด....