หน้าแรก

 

พิธีเปิดพระราชราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG

สว.พย. จัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีสมโภชพระพุทธเฉลิมพระบารมีศรีนครินทรา

 • 672-01.jpg
 • 672-02.jpg
 • 672-03.jpg
 • 672-04.jpg
 • 672-05.jpg
 • 672-06.jpg
 • 672-08.jpg
 • 672-09.jpg
 • 672-10.jpg
 • 672-11.jpg
 • 672-12.jpg
 • 672-13.jpg
 • 672-14.jpg
 • 672-15.jpg
 • 672-16.jpg
 • 672-17.jpg
 • 672-18.jpg
 • 672-19.jpg
 • 672-20.jpg
 • 672-21.jpg
 • 672-22.jpg
 • 672-23.jpg
 • 672-24.jpg
 • 672-25.jpg
 • 672-26.jpg
 • 672-27.jpg
 • 672-28.jpg
 • 672-29.jpg
 • 672-30.jpg
 • 672-31.jpg

แสดงความยินดีคณะครู นักเรียน สว.พย.

 • 751-01.jpg
 • 751-02.jpg
 • 751-03.jpg
 • 751-04.jpg
 • 751-05.jpg
 • 751-06.jpg
 • 751-07.jpg
 • 751-08.jpg
 • 751-09.jpg
 • 751-10.jpg
 • 751-11.jpg
 • 751-12.jpg
 • 751-13.jpg
 • 751-14.jpg
 • 751-15.jpg
 • 751-16.jpg
 • 751-17.jpg
 • 751-18.jpg
 • 751-19.jpg
 • 751-20.jpg
 • 751-21.jpg
 • 751-22.jpg
 • 751-23.jpg
 • 751-24.jpg
 • 751-25.jpg
 • 751-26.jpg
 • 751-27.jpg
 • 751-28.jpg
 • 751-29.jpg
 • 751-30.jpg


 
แนะนำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 


School on Tour
วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2566

สว.พย.จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566

 • 721-01.jpg
 • 721-02.jpg
 • 721-03.jpg
 • 721-04.jpg
 • 721-05.jpg
 • 721-06.jpg
 • 721-07.jpg
 • 721-08.jpg
 • 721-09.jpg
 • 721-10.jpg
 • 721-11.jpg
 • 721-12.jpg
 • 721-13.jpg
 • 721-14.jpg
 • 721-15.jpg
 • 721-16.jpg
 • 721-17.jpg
 • 721-18.jpg
 • 721-19.jpg
 • 721-20.jpg
 • 721-21.jpg
 • 721-22.jpg
 • 721-23.jpg
 • 721-24.jpg
 • 721-25.jpg
 • 721-26.jpg
 • 721-27.jpg
 • 721-28.jpg
 • 721-29.jpg
 • 721-30.jpg

<<<รายละเอียด>>>

<<<รายละเอียด>>>

width=
width=

congratulations 2023

 

<<<ประกาศ ยื่นเสนอราคาร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
ฟอร์มใบเสนอราคา ร้านค้าจำหน่ายอาหาร
<<<ประกาศ ยื่นเสนอราคาร้านค้าเพื่อประกอบการร้านค้ามินิมาร์ท (สว.พย.มินิมาร์ท)
ฟอร์มใบเสนอราคา ร้านค้ามินิมาร์ท
<<<ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
<<<ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร English Program ประจำปีการศึกษา 2567

:::::::::::ใบรับรองผลการเรียนสะสม:::::::::::
ใบรับรองโควตาจังหวัดและอำเภอ
ใบรับรอง ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ใบรับรอง ม.1 หลักสูตรปกติ
ใบรับรอง ม.1 EP

<<<ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สพฐ.)(SMTE) ประจำปีการศึกษา 2567
<<<ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร English Program ประจำปีการศึกษา 2567
<<<ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
<<<ประกาศ การรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
<<<ประกาศ การรับนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ(โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
<<<ประกาศ การรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ และขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กับเข้าสู่ตลาดแรงงาน .....นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ประสงค์จะทำงาน สามารถขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ระหว่างการศึกษา หรือหลังจบการศึกษา ได้ที่ https://thaimengaantam.doe.go.th/ 
#สพมพะเยา #ลดความเหลี่อมล้ำ #นโยบายเร่งด่วนQP #ไทยมีงานทำ
#โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินร์ พะเยา ร่วมโครงการการขับเคลื่อนกิจกรรม "๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" และนำบทเพลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 นถึง 17.00 น.

ข่าวดี !!!กระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเงินอุดหนุนในรายการค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2566 ระดับมัธยมศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จํานวน 5 รายการ
#สพมพะเยา #โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
#นโยบายเร่งด่วนQP #ลดความเหลี่อมล้ำ #เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว
#นโยบายสพฐด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  #เพิ่มงบอาหารกลางวัน

กิจกรรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

สว.พย. เข้าร่วมกิจกรรม สร้างบุญ สร้…

          เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คณผู้บริหาร ครู และนักเรียน สว.พย. ร่วมกิจกรรมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยานำโดยนายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา ดร.จักรพั...

Read more

สว.พย. รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการ…

         เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต. ญาบดินทร์ อินเตชะ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ชมรม TO BE...

Read more

สว.พย.นำนักเรียนเข้าร่วมชมคาราวานวิ…

          เมื่อวันที่24-26 มกราคม 2567 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมชมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนแม่ใจวิท...

Read more

สว.พย. ร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน…

          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ...

Read more

สว. พย. ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2…

          เมื่อวันที่วันที่ 16 มกราคม 2567 คณะครู สว. พย. ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2567 โดยมีคัวแทนคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัด ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่...

Read more

สว.พย. รับการนิเทศติดตามและประเมินผ…

          เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การใช้สื่อ 65 พรรษาจากคณะศึกษานิเทศก์ สพม.พะเยาในว...

Read more

สว.พย. กิจกรรมวัน international and…

          เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สว.พย. จัดกิจกรรมวัน international and cultural day และวันคริสต์มาส เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤ...

Read more

สว.พย. ได้ให้คณะครู และนักเรียน เข้…

          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมคุ้มฝนหลวงในแนวคิด “หยาดพิรุณจากฟ้าด้วยพระบาร...

Read more

สว.พย. จัดพิธีมอบถ้วยพระราชทาน สมเด…

          เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.66 ว่าที่ร้อยโท พงค์ กูลนรา นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานพิธีมอบถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรม 24 ธันวา ทำบุญวัน…

          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนสมเด็จย่าครบรอบ 27 ปี เพื่อเสริมบารมี เป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ 25...

Read more

ข่าวเพิ่มเติม

 สถานศึกษาน่าเรียน โรงเรียนดี โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนใกล้บ้าน โรงเรียนประจำ โรงเรียนดีในจังหวัดพะเยา โรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนคุณธรรม นวัตกรรมนวัตกร โรงเรียนกีฬา โรงเรียนระเบียบวินัย หอพักนักเรียน ฟุตบอล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา เฉลิมพระเกียรติ 12 โรงเรียน 10 อันดับ 100 อันดับ โรงเรียนดีในไทย