หน้าแรก

 

พิธีเปิดพระราชราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG

 

"สว.พย.จัดพิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562"

 • 308-01.jpg
 • 308-02.jpg
 • 308-03.jpg
 • 308-04.jpg
 • 308-05.jpg
 • 308-06.jpg
 • 308-07.jpg
 • 308-08.jpg
 • 308-09.jpg
 • 308-10.jpg
 • 308-11.jpg
 • 308-12.jpg
 • 308-13.jpg
 • 308-14.jpg
 • 308-15.jpg
 • 308-16.jpg
 • 308-17.jpg
 • 308-18.jpg
 • 308-19.jpg
 • 308-20.jpg

 <<<รายละเอียดข่าว>>>
/๐๖/๒๕๖

สว.พย. จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน ประจำปี 2561

 • 264-01.jpg
 • 264-02.jpg
 • 264-03.jpg
 • 264-04.jpg
 • 264-05.jpg
 • 264-06.jpg
 • 264-07.jpg
 • 264-08.jpg
 • 264-09.jpg
 • 264-10.jpg
 • 264-11.jpg
 • 264-12.jpg
 • 264-13.jpg
 • 264-14.jpg
 • 264-15.jpg
 • 264-16.jpg
 • 264-17.jpg
 • 264-18.jpg
 • 264-19.jpg
 • 264-20.jpg
 • 264-21.jpg
 • 264-22.jpg
 • 264-23.jpg
 • 264-24.jpg
 • 264-25.jpg
 • 264-26.jpg
 • 264-27.jpg
 • 264-28.jpg
 • 264-29.jpg
 • 264-30.jpg

<<<รายละเอียดข่าว>>>
๐๓/๑๒/๒๕๖

<<<รายละเอียด>>>

  

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
>>>>>>ค่าใช้จ่ายการอยู่ประจำ ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์   ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร English Program   ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนเพชรภูกามยาว ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนเพชรพระศรีนครินทร์  ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์   ปีการศึกษา 2562

 

กิจกรรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

สว.พย.จัดพิธีสืบมหาชะตา  ตานหาแม่ฟ้…

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีสืบมหาชะตา ตานหาแม่ฟ้าหลวง และทำบุญโร...

Read more

สว.พย.จัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็…

 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรี...

Read more

สว.พย.จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเ…

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษ...

Read more

สว.พย.จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนา…

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 กองลูกเสือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของล...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษา…

  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งช...

Read more

สว.พย.จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษ…

 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื...

Read more

สว.พย. รับรางวัล OBEC AWARDS ระดับช…

เมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน  2562 นายศาสตรา วงศ์จุมปูผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางมยุรี เวียงคำ ครูชำนาญการพิเศษ และนายรณชัย บัวหลวง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะ...

Read more

สว.พย.จัดพิธีวันเกียรติยศ ประจำปีกา…

  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีวันเกียรติยศประจำปีการศึกษา 2562 ...

Read more

สว.พย.รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเม…

 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเร...

Read more

สว.พย.ร่วมฝึกอบรมตามโครงการบูรณาการ…

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังห...

Read more
ข่าวทั้งหมด....