หน้าแรก

 

พิธีเปิดพระราชราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG

สว.พย. จัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีสมโภชพระพุทธเฉลิมพระบารมีศรีนครินทรา

 • 672-01.jpg
 • 672-02.jpg
 • 672-03.jpg
 • 672-04.jpg
 • 672-05.jpg
 • 672-06.jpg
 • 672-08.jpg
 • 672-09.jpg
 • 672-10.jpg
 • 672-11.jpg
 • 672-12.jpg
 • 672-13.jpg
 • 672-14.jpg
 • 672-15.jpg
 • 672-16.jpg
 • 672-17.jpg
 • 672-18.jpg
 • 672-19.jpg
 • 672-20.jpg
 • 672-21.jpg
 • 672-22.jpg
 • 672-23.jpg
 • 672-24.jpg
 • 672-25.jpg
 • 672-26.jpg
 • 672-27.jpg
 • 672-28.jpg
 • 672-29.jpg
 • 672-30.jpg
 • 672-31.jpg

  

แสดงความยินดีคณะครู นักเรียน สว.พย.

 • 01sch-01.jpg
 • boss-01.jpg
 • boss-02.jpg
 • kru-01.jpg
 • kru-02.jpg
 • kru-03.jpg
 • kru-04.jpg
 • kru-05.jpg
 • kru-06.jpg
 • stu-01.jpg
 • stu-02.jpg
 • stu-03.jpg
 • stu-04.jpg
 • stu-05.jpg
 • stu-06.jpg
 • stu-07.jpg
 • stu-08.jpg
 • stu-09.jpg
 • stu-10.jpg
 • stu-11.jpg

แนะนำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 


School on Tour


<<<รายละเอียด>>>

<<<รายละเอียด>>>

 
width=

 

 


ประกาศ รับสมัครคอร์สซัมเมอร์ เรียนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน

<<<ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์)เอกสารประกอบ: ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
<<<ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูสอนว่ายน้ำ)เอกสารประกอบ: ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
<<<ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อประกอบการร้านค้าสวัสดิการ (สว.พย.มินิมาร์ท)
<<<ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร
<<<ประกาศ เชิญชวน ผู้ประกอบร้านค้าร่วมประมูล ร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน และ ร้านค้าสวัสดิการ (สว.พย.มินิมาร์ม)​
<<<ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
<<<ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2556
<<<ประกาศ การรับนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ(โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2566 (รอบที่2
<<<ประกาศ การรับนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ(โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2566 (รอบที่2)
<<<ประกาศ การรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2566(รอบที่2)
<<<ประกาศ การรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2566(รอบที่2)
<<<ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกาาปีที่1 หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา2566
<<<ประกาศ รับสมัครครูสอนว่ายน้ำ
เอกสารประกอบ: เอกสาร รับสมัครครูสอนว่ายน้ำ
<<<ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
<<<ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร English Program ปีการศึกษา 2566
<<<ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566
<<<ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร ปกติ ปีการศึกษา 2566
<<<ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักแฟลตครูและห้องน้ำนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
<<<ประกาศประกวดราคาจ้างทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักแฟลตครูและห้องน้ำนักเรียน         
เอกสารประกอบ: เอกสารประกวดราคาจ้าง
<<<ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักครูและห้องน้ำนักเรียน
<<<ปฏิทินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
<<<ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
      (เอกสารใบสมัคร)
<<<ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตานักเรียนเดิม หลักสูตรห้องเรียนปกติ

 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ และขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กับเข้าสู่ตลาดแรงงาน .....นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ประสงค์จะทำงาน สามารถขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ระหว่างการศึกษา หรือหลังจบการศึกษา ได้ที่ https://thaimengaantam.doe.go.th/ 

#สพมพะเยา #ลดความเหลี่อมล้ำ #นโยบายเร่งด่วนQP #ไทยมีงานทำ #โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินร์ พะเยา ร่วมโครงการการขับเคลื่อนกิจกรรม "๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" และนำบทเพลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 นถึง 17.00 น.
             ข่าวดี !!!กระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเงินอุดหนุนในรายการค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2566 ระดับมัธยมศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จํานวน 5 รายการ
#สพมพะเยา #โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา#นโยบายเร่งด่วนQP #ลดความเหลี่อมล้ำ #นโยบายสพฐด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา #เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว #เพิ่มงบอาหารกลางวัน

 

กิจกรรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

สว.พย.จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกราน…

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวเพื่อขอขมาขอพรครูบาอาจารย์ เพื่อสานสัมพันธ์รุ่น...

Read more

จัดพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงค…

         วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใ...

Read more

สว.พย. จัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรีย…

วันที่ 24 ธันวาคม 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน พิธีสมโภชพระพุทธเฉลิมพระบารมีศรีนครินทรา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง…

           สว.พย.เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมกับ Bukit  Merah Secondary School  ,Singapore และ Chua Chu Kang Secondary School ,Singap...

Read more

สว.พย.จัดพิธีวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปี…

 01 กุมภาพันธ์ 2566โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา {loadmodule mod_ext_yandex_share,Share} ...

Read more

สว.พย. จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ…

28 พฤศจิกายน 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ร่วมกับวัดป่าพุทธชินวงศาราม (ม่อนพญานาคราช) ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถ...

Read more

สว.พย. วิทยากรขับเคลื่อนกิจกรรม To …

วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยคณะครูขับเคลื่อนกิจกรรม To be Number one กลุ่มสหวิทยาเขตภูกามยาว สพม.พะเยา ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทย...

Read more

สว.พย. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การ…

วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ปร...

Read more

สว.พย. จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (P…

วันที่ 21 ตุลาคม 2565  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา โดยว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สนับสนุน...

Read more

สว.พย. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเร…

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา โดยว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเ...

Read more
ข่าวทั้งหมด....