หน้าแรก

 

พิธีเปิดพระราชราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG

 

สว.พย.จัดพิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2561

 • 200 01.jpg
 • 200 02.jpg
 • 200 03.jpg
 • 200 04.jpg
 • 200 05.jpg
 • 200 06.jpg
 • 200 07.jpg
 • 200 08.jpg
 • 200 09.jpg
 • 200 10.jpg
 • 200 11.jpg
 • 200 12.jpg
 • 200 13.jpg
 • 200 14.jpg
 • 200 15.jpg
 • 200 16.jpg
 • 200 17.jpg
 • 200 18.jpg
 • 200 19.jpg
 • 200 20.jpg

 <<<รายละเอียดข่าว>>>
๒๑/๐๖/๒๕๖๑

สว.พย. จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน ประจำปี 2561

 • 264-01.jpg
 • 264-02.jpg
 • 264-03.jpg
 • 264-04.jpg
 • 264-05.jpg
 • 264-06.jpg
 • 264-07.jpg
 • 264-08.jpg
 • 264-09.jpg
 • 264-10.jpg
 • 264-11.jpg
 • 264-12.jpg
 • 264-13.jpg
 • 264-14.jpg
 • 264-15.jpg
 • 264-16.jpg
 • 264-17.jpg
 • 264-18.jpg
 • 264-19.jpg
 • 264-20.jpg
 • 264-21.jpg
 • 264-22.jpg
 • 264-23.jpg
 • 264-24.jpg
 • 264-25.jpg
 • 264-26.jpg
 • 264-27.jpg
 • 264-28.jpg
 • 264-29.jpg
 • 264-30.jpg

<<<รายละเอียดข่าว>>>
๐๓/๑๒/๒๕๖๐

<<<รายละเอียด>>>

  

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานบุคคล และเจ้าหน้าที่งานพยาบาล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนพักนอน (หญิง)
ค่าใช้จ่ายการอยู่ประจำ ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์   ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร English Program   ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนเพชรภูกามยาว ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนเพชรพระศรีนครินทร์  ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์   ปีการศึกษา 2562

 

กิจกรรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

สว.พย.จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก ประ…

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2562 เพื่อ...

Read more

สว.พย.จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริ…

 เมื่อวันที่ 14-15 และ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรร...

Read more

สว.พย.จัดพิธีรับขวัญน้องใหม่ ประจำป…

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีรับขวัญน้องใหม่ แก่นักเรียนระดับชั้นม...

Read more

สว.พย.จัดค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ…

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 ภายใต้แนวคิด “...

Read more

สว.พย.จัดค่ายปรับพื้นฐานเชิงบูรณากา…

           โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดค่ายปรับพื้นฐานเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมนักเรียนในระบ...

Read more

สว.พย.จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน…

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1...

Read more

สว.พย.ร่วมงานอันเกี่ยวเนื่องกับงานพ…

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา  วงศ์จุมปุ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร เข้าร่วม...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัว ป…

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง 2562" โดยมี...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรม "ปิ๊กหอ ประจำ…

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม "ปิ๊กหอ" ประจำปี 2562 เนื่องในโอกา...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แลกเปลี่ย…

ในระหว่างวันที่ 2- 10 มีนาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นำโดยผู้อำนวยการ ศาสตรา วงศ์จุมปูได้นำนักเรียนชั้นม.2 English Program นักเรียนม.2 ห้องอื่น ๆ และ...

Read more
ข่าวทั้งหมด....