หน้าแรก

 

พิธีเปิดพระราชราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG

 

"สว.พย.จัดพิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562"

 • 308-01.jpg
 • 308-02.jpg
 • 308-03.jpg
 • 308-04.jpg
 • 308-05.jpg
 • 308-06.jpg
 • 308-07.jpg
 • 308-08.jpg
 • 308-09.jpg
 • 308-10.jpg
 • 308-11.jpg
 • 308-12.jpg
 • 308-13.jpg
 • 308-14.jpg
 • 308-15.jpg
 • 308-16.jpg
 • 308-17.jpg
 • 308-18.jpg
 • 308-19.jpg
 • 308-20.jpg

 <<<รายละเอียดข่าว>>>
/๐๖/๒๕๖

สว.พย. จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน ประจำปี 2561

 • 264-01.jpg
 • 264-02.jpg
 • 264-03.jpg
 • 264-04.jpg
 • 264-05.jpg
 • 264-06.jpg
 • 264-07.jpg
 • 264-08.jpg
 • 264-09.jpg
 • 264-10.jpg
 • 264-11.jpg
 • 264-12.jpg
 • 264-13.jpg
 • 264-14.jpg
 • 264-15.jpg
 • 264-16.jpg
 • 264-17.jpg
 • 264-18.jpg
 • 264-19.jpg
 • 264-20.jpg
 • 264-21.jpg
 • 264-22.jpg
 • 264-23.jpg
 • 264-24.jpg
 • 264-25.jpg
 • 264-26.jpg
 • 264-27.jpg
 • 264-28.jpg
 • 264-29.jpg
 • 264-30.jpg

<<<รายละเอียดข่าว>>>
๐๓/๑๒/๒๕๖

<<<รายละเอียด>>>

<<<รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย>>>

<<<รายละเอียด>>>

<<<รายละเอียด>>>

<<<รายละเอียด>>>

ขาย  

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตานักเรียนเดิม  หลักสูตรห้องเรียนปกติ
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเดิม (หลักสูตรปกติ)
เรียนเชิญร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูชาวต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ค่าใช้จ่ายการอยู่ประจำ ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์   ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร English Program   ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนเพชรภูกามยาว ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนเพชรพระศรีนครินทร์  ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์   ปีการศึกษา 2562

 

กิจกรรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

สว.พย.ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ อำเ…

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบร...

Read more

สว.พย.ร่วมงานวันเกียรติยศครูสามัญ ป…

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะรู ร่วมงานวันเกียรติยศครูสามัญ ประจำปีการศ...

Read more

สว.พย.คว้าแชมป์การแข่งขัน อีซูซุ ฟุ…

 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ทีมฟุตบอลสตรีทซอคเกอร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมการแข่งขัน อีช...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรม SW.PY. On Tour 202…

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้จัดกิจกรรม SW.PY. On Tour 2020 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดกิจก...

Read more

สว.พย. ดำเนินการจัดงานการคัดเลือกคร…

           เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับเกียรติจากเครือข่ายส่งเสริมป...

Read more

สว.พย.เป็นเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันกี…

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันกีฬาช...

Read more

สว.พย.รับการประเมินและการลงพื้นที่ต…

เมื่อวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับการประเมินและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส...

Read more

สว.พย.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลโคร…

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมโครงการประมงโรงเรียน …

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับมอบอาหารสำหรับเ...

Read more

สว.พย.ร่วมพิธีเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียน…

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมพิธีเป...

Read more
ข่าวทั้งหมด....