หน้าแรก

 

พิธีเปิดพระราชราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG

สว.พย. จัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีสมโภชพระพุทธเฉลิมพระบารมีศรีนครินทรา

 • 672-01.jpg
 • 672-02.jpg
 • 672-03.jpg
 • 672-04.jpg
 • 672-05.jpg
 • 672-06.jpg
 • 672-08.jpg
 • 672-09.jpg
 • 672-10.jpg
 • 672-11.jpg
 • 672-12.jpg
 • 672-13.jpg
 • 672-14.jpg
 • 672-15.jpg
 • 672-16.jpg
 • 672-17.jpg
 • 672-18.jpg
 • 672-19.jpg
 • 672-20.jpg
 • 672-21.jpg
 • 672-22.jpg
 • 672-23.jpg
 • 672-24.jpg
 • 672-25.jpg
 • 672-26.jpg
 • 672-27.jpg
 • 672-28.jpg
 • 672-29.jpg
 • 672-30.jpg
 • 672-31.jpg

แสดงความยินดีคณะครู นักเรียน สว.พย.

 • 751-01.jpg
 • 751-02.jpg
 • 751-03.jpg
 • 751-04.jpg
 • 751-05.jpg
 • 751-06.jpg
 • 751-07.jpg
 • 751-08.jpg
 • 751-09.jpg
 • 751-10.jpg
 • 751-11.jpg
 • 751-12.jpg
 • 751-13.jpg
 • 751-14.jpg
 • 751-15.jpg
 • 751-16.jpg
 • 751-17.jpg
 • 751-18.jpg
 • 751-19.jpg
 • 751-20.jpg
 • 751-21.jpg
 • 751-22.jpg
 • 751-23.jpg
 • 751-24.jpg
 • 751-25.jpg
 • 751-26.jpg
 • 751-27.jpg
 • 751-28.jpg
 • 751-29.jpg
 • 751-30.jpg
แนะนำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 


School on Tour
วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2566

สว.พย.จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566

 • 721-01.jpg
 • 721-02.jpg
 • 721-03.jpg
 • 721-04.jpg
 • 721-05.jpg
 • 721-06.jpg
 • 721-07.jpg
 • 721-08.jpg
 • 721-09.jpg
 • 721-10.jpg
 • 721-11.jpg
 • 721-12.jpg
 • 721-13.jpg
 • 721-14.jpg
 • 721-15.jpg
 • 721-16.jpg
 • 721-17.jpg
 • 721-18.jpg
 • 721-19.jpg
 • 721-20.jpg
 • 721-21.jpg
 • 721-22.jpg
 • 721-23.jpg
 • 721-24.jpg
 • 721-25.jpg
 • 721-26.jpg
 • 721-27.jpg
 • 721-28.jpg
 • 721-29.jpg
 • 721-30.jpg

<<<รายละเอียด>>>

<<<รายละเอียด>>>

width=

 

<<<ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้จัดการหอนอน
เอกสารประกอบ:ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
<<<ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
<<<ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หอสมุดเอกสารประกอบ:ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
<<<ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกสารประกอบ: ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
<<<ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์)เอกสารประกอบ: ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
<<<ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูสอนว่ายน้ำ)เอกสารประกอบ: ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ และขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กับเข้าสู่ตลาดแรงงาน .....นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ประสงค์จะทำงาน สามารถขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ระหว่างการศึกษา หรือหลังจบการศึกษา ได้ที่ https://thaimengaantam.doe.go.th/ 
#สพมพะเยา #ลดความเหลี่อมล้ำ #นโยบายเร่งด่วนQP #ไทยมีงานทำ
#โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินร์ พะเยา ร่วมโครงการการขับเคลื่อนกิจกรรม "๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" และนำบทเพลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 นถึง 17.00 น.

ข่าวดี !!!กระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเงินอุดหนุนในรายการค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2566 ระดับมัธยมศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จํานวน 5 รายการ
#สพมพะเยา #โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
#นโยบายเร่งด่วนQP #ลดความเหลี่อมล้ำ #เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว
#นโยบายสพฐด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  #เพิ่มงบอาหารกลางวัน

กิจกรรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

สว.พย. ขอแสดงความยินดีกับ ครู นักเร…

          เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้สนับสนุนส่งเสริมให้คณะครู และนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการประจำปีการศึกษา 25...

Read more

สว.พย. รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ช่วยเล…

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พะเยา และคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ...

Read more

สว.พย.ได้พานักเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ …

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นำนักเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ และนักเรียนที่เรียนวิชานวัตกรรมสร้างนวัตก...

Read more

สว.พย.จัดอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ…

          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้จัดอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยในโรงเรียน ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันภัยท...

Read more

สว.พย. เข้าร่วมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร…

          เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้เข้าร่วมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาลัยพะเยา {loadmodule ...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมประกวดกิจกรรมชุมนุมนั…

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้พานักเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...

Read more

สว.พย. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน EP Ope…

          เมื่อวันทึ่ 17-18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้ได้เข้าร่วมการแข่งขัน EP Open  House Northern Region 2023 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ {lo...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชา…

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ได้ทำจัดพิธีเพื่อถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้...

Read more

ข่าวเพิ่มเติม