หน้าแรก

พิธีเปิดพระราชราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG

 

สว.พย.จัดพิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2561

 • 200 01.jpg
 • 200 02.jpg
 • 200 03.jpg
 • 200 04.jpg
 • 200 05.jpg
 • 200 06.jpg
 • 200 07.jpg
 • 200 08.jpg
 • 200 09.jpg
 • 200 10.jpg
 • 200 11.jpg
 • 200 12.jpg
 • 200 13.jpg
 • 200 14.jpg
 • 200 15.jpg
 • 200 16.jpg
 • 200 17.jpg
 • 200 18.jpg
 • 200 19.jpg
 • 200 20.jpg

 รายละเอียดข่าว
๒๑/๐๖/๒๕๖๑

สว.พย. จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน ประจำปี 2560

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg

รายละเอียดข่าว
๐๔/๑๒/๒๕๖๐

  

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนพักนอน(หญิง):: ๑๒/๐๙/๒๕๖๑

>>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนพักนอน:: ๑๐/๐๙/๒๕๖๑

>>>>>>ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสมัครประกวดสื่อ นวัตกรรมครู ประจำปีการศกษา 2561  เครือข่ายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา  :: ๐๖/๐๘/๒๕๖๑
>>>>>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนพักนอน :: ๑๓/๐๗/๒๕๖๑
>>>>>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย(ซ่อมแซมอาคารห้องน้ำหอพักนักเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคา  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: ๒๐/๐๒/๒๕๖๐
>>>>>> เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ :: ๐๖/๐๒/๒๕๖๑
>>>>>> ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย :: ๐๖/๐๒/๒๕๖๑
>>>>>> ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพีกครูเรือนแถว:: ๒๒/๑๒/๒๕๖๐
>>>>>>  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเรือนแก้ว แบบ สปช.๓๐๓/๒๘ :: ๑๑/๑๒/๒๕๖๐
>>>>>>  เอกสารประกอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเรือนแก้ว :: ๑๑/๑๒/๒๕๖๐
>>>>>>  ประกาศ ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรันครินทร์ พะเยา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   :: ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

  

กิจกรรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทน์ พะเยา

สว.พย.จัดพิธีถวายราชสดุดีและน้อมรำล…

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุ...

Read more

สว.พย.ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธ…

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน พร...

Read more

สว.พย.จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อน้อม…

           เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

Read more

สว.พย.รับการตรวจติดตามการบริหารงานแ…

           เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยก...

Read more

สว.พย.รับการประเมินโรงเรียนรักการอ่…

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับการประเมินโรงเรียนรักการอ่าน ตามโครงการส่งเ...

Read more

สว.พย.รับมอบวัสดุกู้ชีพกู้ภัย จากสำ…

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับมอบวัสดุกู้ชีพกู้ภัย จากสำนักงานป้องกันและ...

Read more

สว.พย.โครงการหมอน้อย ม.พะเยา สัญจร …

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ดำเนินโครงการการหมอน้อยม...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมประกวดหนุ่มเพชร สาว…

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมประกวดหนุ่มเพชร สาวพลอย ทูตรักสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ในวันที่...

Read more

สว.พย.คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอล…

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ทีมฟุตบอลพลาสติกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพล...

Read more

สว.พย.ต้อนรับคณะติดตามและรับฟังข้อม…

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้บริ...

Read more
ข่าวทั้งหมด....