Black Ribbon

หน้าแรก


สว.พย. จัดพิธี “วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียดข่าว.....
๒๒/๐๖/๒๕๖๐ 

 

ประกาศ ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรันครินทร์ พะเยา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
         :: ๑๑/๐๔/๒๕๖๐
ประกาศ การประมูลให้เช่าพื้นที่ประกอบการให้บริการถ่ายเอกสารและงานพิมพ์
         ภายในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา :: ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

 
 
  
สว.พย. ร่วมน้อมรำลึกและถวายราชสดุดีแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
19/07/2560
รายละเอียดข่าว...
สว.พย.จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
19/07/2560
รายละเอียดข่าว...
สว.พย.จัดกิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจ
จุดประกายฝัน”

19/07/2560
รายละเอียดข่าว...
สว.พย.จัดการแข่งขันเปตอง “ตามรอยแม่ฟ้าหลวง” ครั้งที่ ๑
19/07/2560
รายละเอียดข่าว...
สว.พย.เข้าร่วมโครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย แข่งขันมารยาทไทย
19/07/2560
รายละเอียดข่าว...
สว.พย.เข้าร่วมโครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย แข่งขันการอ่านฟังเสียง
19/07/2560
รายละเอียดข่าว...
สว.พย.เป็นสถานที่รับการประเมินครูดีในดวงใจ
19/07/2560
รายละเอียดข่าว...
สว.พย.จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
19/07/2560
รายละเอียดข่าว...
 
ข่าวทั้งหมด....