หน้าแรก

 

พิธีเปิดพระราชราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG

 

สว.พย.จัดพิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2561

 • 200 01.jpg
 • 200 02.jpg
 • 200 03.jpg
 • 200 04.jpg
 • 200 05.jpg
 • 200 06.jpg
 • 200 07.jpg
 • 200 08.jpg
 • 200 09.jpg
 • 200 10.jpg
 • 200 11.jpg
 • 200 12.jpg
 • 200 13.jpg
 • 200 14.jpg
 • 200 15.jpg
 • 200 16.jpg
 • 200 17.jpg
 • 200 18.jpg
 • 200 19.jpg
 • 200 20.jpg

 รายละเอียดข่าว
๒๑/๐๖/๒๕๖๑

สว.พย. จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน ประจำปี 2561

 • 264-01.jpg
 • 264-02.jpg
 • 264-03.jpg
 • 264-04.jpg
 • 264-05.jpg
 • 264-06.jpg
 • 264-07.jpg
 • 264-08.jpg
 • 264-09.jpg
 • 264-10.jpg
 • 264-11.jpg
 • 264-12.jpg
 • 264-13.jpg
 • 264-14.jpg
 • 264-15.jpg
 • 264-16.jpg
 • 264-17.jpg
 • 264-18.jpg
 • 264-19.jpg
 • 264-20.jpg
 • 264-21.jpg
 • 264-22.jpg
 • 264-23.jpg
 • 264-24.jpg
 • 264-25.jpg
 • 264-26.jpg
 • 264-27.jpg
 • 264-28.jpg
 • 264-29.jpg
 • 264-30.jpg

รายละเอียดข่าว
๐๓/๑๒/๒๕๖๐

 

ดาวน์โหลด ใบรับรองผลการเรียนในการสมัรเรียน 2562
 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียนพิเศษ)
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  (หลักสูตรปกติ)
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนเพชรภูกามยาว ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนเพชรพระศรีสังวาลย์ ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

กิจกรรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

สว.พย.จัดกิจกรรมการเวทีนำเสนอผลงานน…

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปภัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษา...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่…

        เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค...

Read more

สว.พย.ร่วมโครงการอบรมธรรมศึกษาอำเภอ…

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมโครงการธรรมศึกษาอำเภอภูกามยาวภายใต้โค...

Read more

สว.พย.เข้าเฝ้าฯ  รับพระราชทานรถยนต์…

 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คุณวิบุล  ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะ เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้า ฯ ถวายรถยนต์โดยสารปรับอากาศแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...

Read more

สว.พย.ให้การต้อนรับผู้ว่าการการไฟฟ้…

 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ สยามบรมราชกุมารี  นำโดยนายศาสตรา   วงศ์...

Read more

 สว.พย. แสดงความยินดีนักเรียนระดับช…

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่สามารถผ่าน TCAS...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมมหัศจรรย์วันตรุษจีน…

 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปภัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม “มหัศจรรย์วันตรุษจีน ประจำป...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรม Srinagarindra Open…

 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรม “Srinagarindra Open House  201...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรม SW.PY. Mini  Mara…

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “SW.PY.Mini Marat...

Read more

สว.พย.ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ อำเ…

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบร...

Read more
ข่าวทั้งหมด....