หน้าแรก

 

พิธีเปิดพระราชราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG

 

"สว.พย.จัดพิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562"

 • 308-01.jpg
 • 308-02.jpg
 • 308-03.jpg
 • 308-04.jpg
 • 308-05.jpg
 • 308-06.jpg
 • 308-07.jpg
 • 308-08.jpg
 • 308-09.jpg
 • 308-10.jpg
 • 308-11.jpg
 • 308-12.jpg
 • 308-13.jpg
 • 308-14.jpg
 • 308-15.jpg
 • 308-16.jpg
 • 308-17.jpg
 • 308-18.jpg
 • 308-19.jpg
 • 308-20.jpg

 <<<รายละเอียดข่าว>>>
/๐๖/๒๕๖

สว.พย. จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน ประจำปี 2561

 • 264-01.jpg
 • 264-02.jpg
 • 264-03.jpg
 • 264-04.jpg
 • 264-05.jpg
 • 264-06.jpg
 • 264-07.jpg
 • 264-08.jpg
 • 264-09.jpg
 • 264-10.jpg
 • 264-11.jpg
 • 264-12.jpg
 • 264-13.jpg
 • 264-14.jpg
 • 264-15.jpg
 • 264-16.jpg
 • 264-17.jpg
 • 264-18.jpg
 • 264-19.jpg
 • 264-20.jpg
 • 264-21.jpg
 • 264-22.jpg
 • 264-23.jpg
 • 264-24.jpg
 • 264-25.jpg
 • 264-26.jpg
 • 264-27.jpg
 • 264-28.jpg
 • 264-29.jpg
 • 264-30.jpg

<<<รายละเอียดข่าว>>>
๐๓/๑๒/๒๕๖

"Congrat By Guidance 2019"

 • 358-01.jpg
 • 358-02.jpg
 • 358-03.jpg
 • 358-04.jpg
 • 358-05.jpg
 • 358-06.jpg
 • 358-07.jpg
 • 358-08.jpg
 • 358-09.jpg
 • 358-10.jpg
 • 358-11.jpg
 • 358-12.jpg
 • 358-13.jpg
 • 358-14.jpg
 • 358-15.jpg
 • 358-16.jpg
 • 358-17.jpg
 • 358-18.jpg
 • 358-19.jpg
 • 358-20.jpg

<<<รายละเอียดข่าว>>>
๐๔/๐๒/๒๕๖๓

<<<รายละเอียด>>>

<<<รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย>>>

<<<รายละเอียด>>>

 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เรื่อง การประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอนอนด้วยวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตานักเรียนเดิม  หลักสูตรห้องเรียนปกติ
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนเดิม (หลักสูตรปกติ)
เรียนเชิญร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูชาวต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ค่าใช้จ่ายการอยู่ประจำ ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์   ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร English Program   ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนเพชรภูกามยาว ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนเพชรพระศรีนครินทร์  ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์   ปีการศึกษา 2562

 

กิจกรรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

สว.พย.จัดกิจกรรมการเวทีนำเสนอผลงานน…

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค...

Read more

สว.พย.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรี…

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเร...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่…

เมื่อวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแร...

Read more

สว.พย. แสดงความยินดีกับนักเรียนระดั…

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่สามารถผ่าน TCAS ...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมอบรมสัมมนาการประกาศเจ…

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2563 นายณัฐสกรรจ์ ไชยโรจน์ ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2562 และประธานคณะกรรมการสภานักเรียนจังหวัดพะเยา ปี 2562 พร้อมด้วย คุณครูสงกรานต์ แก้วส...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรม SW.PY. Mini Marat…

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “SW.PY. Mini Mara...

Read more

สว.พย.ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ อำเ…

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบร...

Read more

สว.พย.ร่วมงานวันเกียรติยศครูสามัญ ป…

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะรู ร่วมงานวันเกียรติยศครูสามัญ ประจำปีการศ...

Read more

สว.พย.คว้าแชมป์การแข่งขัน อีซูซุ ฟุ…

 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ทีมฟุตบอลสตรีทซอคเกอร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมการแข่งขัน อีช...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรม SW.PY. On Tour 202…

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้จัดกิจกรรม SW.PY. On Tour 2020 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดกิจก...

Read more
ข่าวทั้งหมด....