หน้าแรก

 

 


สว.พย. จัดพิธี “วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียดข่าว.....
๒๒/๐๖/๒๕๖๐

สว.พย. จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน ประจำปี 2560
รายละเอียดข่าว.....
๐๔/๑๒/๒๕๖๐


 

ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ธนาคารกรุงไทย)
ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ธนาคาร ธกส.)

ดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินได้ที่นี้

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์) :: 14/05/2561

>>>>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์) :: 11/05/2561
>>>>> ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ :: 10/05/2561
>>>>> บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนพักนอน :: 3/05/2561
>>>>>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ :: 2/05/2561
>>>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนพักนอน :: 1/05/2561
>>>>>> ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์) :: 30/04/2561
 >>>>>> ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์) :: 20/04/2561
>>>>>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ครูดูแลนักเรียนพักนอน :: 27/02/2561
>>>>>> ประกาศ รับสมัครครูดูแลนักเรียนพักนอน จำนวน 1 ตำแหน่ง :: ๐๕/๐๓/๒๕๖๑
>>>>>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย (ซ่อมแซมอาคารห้องน้ำหอพักนักเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: ๒๐/๐๒/๒๕๖๐
>>>>>> เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ :: ๐๖/๐๒/๒๕๖๑
>>>>>> ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย :: ๐๖/๐๒/๒๕๖๑
>>>>>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูดูแลนักเรียนพักนอน :: ๐๖/๐๒/๒๕๖๑
>>>>>> ประกาศ รับสมัครครูดูแลนักเรียนพักนอน เพศหญิง จำนวน 2 ตำแหน่ง :: ๒๕/๐๑/๒๕๖๑
>>>>>> ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพีกครูเรือนแถว :: ๒๒/๑๒/๒๕๖๐
>>>>>>  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเรือนแก้ว แบบ สปช.๓๐๓/๒๘ :: ๑๑/๑๒/๒๕๖๐
>>>>>>  เอกสารประกอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเรือนแก้ว :: ๑๑/๑๒/๒๕๖๐
>>>>>>  ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๑ อัตรา :: ๑๑/๑๒/๒๕๖๐
>>>>>>  ประกาศ ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรันครินทร์ พะเยา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  :: ๑๑/๐๔/๒๕๖๐ 
>>>>>>  ประกาศ การประมูลให้เช่าพื้นที่ประกอบการให้บริการถ่ายเอกสารและงานพิมพ์ภายในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา :: ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

 
 
  
สว.พย.จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน
ประจำปีการศึกษา 2560

05/03/2561
รายละเอียดข่าว...
สว.พย.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน
05/03/2561
รายละเอียดข่าว...
สว.พย.จัดกิจกรรมการเวทีนำเสนอผลงานนักเรียน
ที่เกิดจากการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง IS

05/03/2561
รายละเอียดข่าว...
สว.พย.จัดกิจกรรมมหัศจรรย์วันตรุษจีน
ประจำปี 2561

05/03/2561
รายละเอียดข่าว...
สว.พย.จัดค่ายพัฒนาทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการนำเสนอ
05/03/2561
รายละเอียดข่าว...
สว.พย.จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

05/03/2561
รายละเอียดข่าว...
สว.พย. จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน
20 ปี ศรีนครินทร์ พะเยา

02/02/2561
รายละเอียดข่าว...
ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัล “ครุสดุดี”
02/02/2561
รายละเอียดข่าว...
   
ข่าวทั้งหมด....