หน้าแรก

 


สว.พย. จัดพิธี “วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียดข่าว.....
๒๒/๐๖/๒๕๖๐

สว.พย. จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน ประจำปี 2560

รายละเอียดข่าว.....
๐๔/๑๒/๒๕๖๐

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประเภทโควตานักเรียนเดิม หลักสูตรห้องเรียนปกติ

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภททุนเพชรพระศรีสังวาลย์ประกาศผลการคัดเลือก ครูเกียรติยศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

>>> ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพีกครูเรือนแถว :: ๒๒/๑๒/๒๕๖๐
>>>>>>  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเรือนแก้ว แบบ สปช.๓๐๓/๒๘ :: ๑๑/๑๒/๒๕๖๐
>>>>>>  เอกสารประกอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเรือนแก้ว :: ๑๑/๑๒/๒๕๖๐
>>>>>>  ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๑ อัตรา :: ๑๑/๑๒/๒๕๖๐

>>>>>>  ประกาศ ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรันครินทร์ พะเยา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  :: ๑๑/๐๔/๒๕๖๐ 
>>>>>>  ประกาศ การประมูลให้เช่าพื้นที่ประกอบการให้บริการถ่ายเอกสารและงานพิมพ์ภายในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา :: ๑๐/๐๕/๒๕๖๐

 
 
  
สว.พย.รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร สมัยที่ ๒
20/12/2560
รายละเอียดข่าว...
สว.พย.ร่วมพิธีเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา “ภูอานม้าเกมส์”
20/12/2560
รายละเอียดข่าว...
สว.พย.ร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๐
20/12/2560
รายละเอียดข่าว...
สว.พย.จัดพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
20/12/2560
รายละเอียดข่าว...
สว.พย.ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๐
20/12/2560
รายละเอียดข่าว...
สว.พย.จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณ
ของนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐

20/12/2560
รายละเอียดข่าว...
สว.พย.รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยดี ปะจำปี 2560

20/12/2560
รายละเอียดข่าว...
สว.พย.จัดพิธีถวายราชสดุดี
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
20/12/2560
รายละเอียดข่าว...
สว.พย.ร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ครั้งที่ ๑๕
20/12/2560
รายละเอียดข่าว...
สว.พย.จัดงานกีฬาสีสัมพันธ์
“ศรีนครินทร์เกมส์ 2560”
20/12/2560
รายละเอียดข่าว...
 
ข่าวทั้งหมด....