Black Ribbon

หน้าแรก

    

 ขั้นตอนการชำระเงินค่าใช้จ่ายการอยู่ประจำ ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ใบเจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา (Teller Payment) ธนาคารกรุงไทย
ใบเจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา (Teller Payment) ธนาคาร ธกส.

 
ประกาศ ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรันครินทร์ พะเยา 
         ปีการศึกษา ๒๕๖๐ :: ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

** 
ประกาศ แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
** ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูหอนอน :: ๐๔/๐๘/๒๕๕๙

ประกาศ  รับสมัครคัดเลือกครูดูแลนักเรียนพักนอน จำนวน ๓ ตำแหน่ง :: ๑๐/๐๔/๒๕๖๐
 
 
  

สว.พย. ศึกษาดูงาน และ  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ณ โรงเรียน Junghwa high school
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
๑๘/๐๔/๒๕๖๐ 
รายละเอียดข่าว...

สว.พย.รับการศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านท่าม่าน
จังหวัดพะเยา
๒๑/๐๓/๒๕๖๐ 
รายละเอียดข่าว.. 

สว.พย.รับการศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
๒๑/๐๓/๒๕๖๐ 
รายละเอียดข่าว..
 
สว.พย. จัดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง
๒๑/๐๓/๒๕๖๐ 
รายละเอียดข่าว..

สว.พย.รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
๒๑/๐๓/๒๕๖๐ 
รายละเอียดข่าว..
 
   
 
ข่าวทั้งหมด....