หน้าแรก

พิธีเปิดพระราชราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG

 

สว.พย.จัดพิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2561

 • 200 01.jpg
 • 200 02.jpg
 • 200 03.jpg
 • 200 04.jpg
 • 200 05.jpg
 • 200 06.jpg
 • 200 07.jpg
 • 200 08.jpg
 • 200 09.jpg
 • 200 10.jpg
 • 200 11.jpg
 • 200 12.jpg
 • 200 13.jpg
 • 200 14.jpg
 • 200 15.jpg
 • 200 16.jpg
 • 200 17.jpg
 • 200 18.jpg
 • 200 19.jpg
 • 200 20.jpg

 รายละเอียดข่าว
๒๑/๐๖/๒๕๖๑

สว.พย. จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน ประจำปี 2561

 • 264-01.jpg
 • 264-02.jpg
 • 264-03.jpg
 • 264-04.jpg
 • 264-05.jpg
 • 264-06.jpg
 • 264-07.jpg
 • 264-08.jpg
 • 264-09.jpg
 • 264-10.jpg
 • 264-11.jpg
 • 264-12.jpg
 • 264-13.jpg
 • 264-14.jpg
 • 264-15.jpg
 • 264-16.jpg
 • 264-17.jpg
 • 264-18.jpg
 • 264-19.jpg
 • 264-20.jpg
 • 264-21.jpg
 • 264-22.jpg
 • 264-23.jpg
 • 264-24.jpg
 • 264-25.jpg
 • 264-26.jpg
 • 264-27.jpg
 • 264-28.jpg
 • 264-29.jpg
 • 264-30.jpg

รายละเอียดข่าว
๐๓/๑๒/๒๕๖๐

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียนพิเศษ)
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  (หลักสูตรปกติ)
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนเพชรภูกามยาว ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนเพชรพระศรีสังวาลย์ ปีการศึกษา 2562
>>>>>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
>>>>>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย(ซ่อมแซมอาคารห้องน้ำหอพักนักเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคา  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: ๒๐/๐๒/๒๕๖๐
>>>>>> เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ :: ๐๖/๐๒/๒๕๖๑
>>>>>> ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย :: ๐๖/๐๒/๒๕๖๑
>>>>>> ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพีกครูเรือนแถว:: ๒๒/๑๒/๒๕๖๐
>>>>>>  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเรือนแก้ว แบบ สปช.๓๐๓/๒๘ :: ๑๑/๑๒/๒๕๖๐
>>>>>>  เอกสารประกอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเรือนแก้ว :: ๑๑/๑๒/๒๕๖๐
>>>>>>  ประกาศ ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรันครินทร์ พะเยา ปีการศึกษา ๒๕๖๐   :: ๑๑/๐๔/๒๕๖๐

 

กิจกรรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

สว.พย.ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและ…

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่...

Read more

สว.พย.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนส…

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อ...

Read more

สว.พย.ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ…

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู...

Read more

สว.พย. จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏ…

 เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรีย...

Read more

สว.พย.สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับพระครูสอนศีลธรรม วัดสันป่างิ้วงาม จั...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปี…

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันส...

Read more

สว.พย.จัดงานกีฬาสีสัมพันธ์ “ศรีนคริ…

  เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานกีฬาสีสัมพันธ์ “ศรีนครินทร์เกมส...

Read more

สว.พย. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนร่ว…

สว.พย. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมไทย - สิงคโปร์ 2561"The cooperative Learning Program 2018. Bukit merah secondary school Singapore & Srinagarindra the princes...

Read more

สว.พย.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสวนพฤกษศา…

           เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสวนพฤก...

Read more

สว.พย.ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางการศึ…

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 รองฯ ปทุมรัตน์ คำแสน พร้อมด้วยครูและนักเรียนรวมจำนวน 9 คน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมตามโครงการ Global Citizenship Enhancement Program ณ ...

Read more
ข่าวทั้งหมด....