สว.พย.จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐

 

สว.พย.จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการแสดงพลังแห่งความสามัคคี ความดี และความมีระเบียบวินัยของนักเรียน ได้โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมชมขบวนสวนสนามอันสง่างามของนักเรียน และชมการแสดงแสง สี เสียงอันตระการตาในครั้งนี้