สว.พย. จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑

 เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการแสดงพลังแห่งความสามัคคี ความดี และความมีระเบียบวินัยของนักเรียน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมชมขบวนสวนสนามอันสง่างามของนักเรียน และชมการแสดงแสง สี เสียงอันตระการตาในชุดการแสดง "ศรีนครินทร์พะเยา น้อมใจไหว้สา บูรพกษัตราผู้ทรงศรี ล้ำเลิศวิชาการงานเทคโนโลยี ตามรอยองค์พระภูมีคีตราชันย์"