ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

สว.พย. เข้าร่วมกิจกรรม สร้างบุญ สร้างกุศล ปล่อยปลา…

          เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คณผู้บริหาร ครู และนักเรียน สว.พย. ร่วมกิจกรรมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยานำโดยนายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา ดร.จักรพั...

Read more

สว.พย. รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวดผลการดำเน…

         เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต. ญาบดินทร์ อินเตชะ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ชมรม TO BE...

Read more

สว.พย.นำนักเรียนเข้าร่วมชมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

          เมื่อวันที่24-26 มกราคม 2567 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมชมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนแม่ใจวิท...

Read more

สว.พย. ร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังห…

          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ...

Read more

สว. พย. ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2567

          เมื่อวันที่วันที่ 16 มกราคม 2567 คณะครู สว. พย. ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2567 โดยมีคัวแทนคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัด ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่...

Read more

สว.พย. รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา…

          เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การใช้สื่อ 65 พรรษาจากคณะศึกษานิเทศก์ สพม.พะเยาในว...

Read more

สว.พย. กิจกรรมวัน international and cultural day แ…

          เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สว.พย. จัดกิจกรรมวัน international and cultural day และวันคริสต์มาส เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤ...

Read more

สว.พย. จัดพิธีมอบถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิรา…

          เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.66 ว่าที่ร้อยโท พงค์ กูลนรา นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานพิธีมอบถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ...

Read more

สว.พย. ได้ให้คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมคุ้…

          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมคุ้มฝนหลวงในแนวคิด “หยาดพิรุณจากฟ้าด้วยพระบาร...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรม 24 ธันวา ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนส…

          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนสมเด็จย่าครบรอบ 27 ปี เพื่อเสริมบารมี เป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ 25...

Read more

สว.พย.จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็…

วันที่ 22 ธ.ค.66 ว่าที่ร้อยโท พงค์ กูลนรา นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันกีฬา...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำราย…

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานโครงการโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดพะเยา

          เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.66 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดพะเยา ตามโครงการ สว.พย.รักบ้านเกิด ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2566...

Read more

CONGRATULATIONS 2023

CONGRATULATIONS 2023 {loadmodule mod_ext_yandex_share,Share} ...

Read more

สว.พย.รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา…

          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดย ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับกิ่งกาชาดภูกามยาว

          เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 2566 รองศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา และนักเรียนบุคลากร  เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับกิ่งกาชาดภูกามยาว ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา {loadmodule ...

Read more

สว.พย. จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหา…

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 เพื่อเทิดพระเ...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมค่ายบูรณาการฯ SMTE ณ โรงเรียนพิริยาล…

              เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้ให้ครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เข้าร่วมค่ายบูรณาการฯ SMTE ณ โรงเร...

Read more

สว.พย.ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนมุกดา…

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร ในการศึกษาดูง...

Read more

สว.พย. และโรงเรียน Chua Chu Kang Secondary School…

          เมื่อวันที่15-16 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับโรงเรียน Chua Chu Kang Secondary...

Read more

สว.พย. เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกีย…

            เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหารคณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระศรีนรินทร์ พะเยาเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็...

Read more

สว.พย. ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวั…

          เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารครูและนักเรียนจากโรงเรียน Bukit Merah secondary school ประเทศสิงคโปร...

Read more

สว.พย. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ ครูแกนนำ แ…

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำ ครูแกนนำ และพัฒนาฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน...

Read more

สว.พย.รับการตรวจเยิ่ยม ผอ สพม 36

สว.พย.รับการตรวจเยิ่ยม ผอ สพม 36 {loadmodule mod_ext_yandex_share,Share} ...

Read more

สว.พย. ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที…

สว.พย. ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 {loadmodule mod_ext_yandex_share,Share} ...

Read more

สว.พย.จัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

          เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อรับนโยบายจากทางโรงเรียน ร่วมพบกับครูที่ปรึกษาเพื่อรับทราบปัญ...

Read more

สว.พย.จัดพิธีวันปิยมหาราช น้อมเกล้ารำลึกในพระมหากร…

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช เพื่อน้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึง “สมเด็จย…

          เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึง “สมเด็จย่า” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมีคณะผู้บร...

Read more

สว.พย. จัดอบรมการใช้โปรแกรม e-school

          เมื่อวันที่ 22-23 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้ จัดอบรมการใช้โปรแกรม e-school ให้กับคณะครู และบุคคลากร   {loadmodule mod_ext_yandex_...

Read more

สว.พย. ได้เข้าร่วมโครงการเรียนร่วมห้องเรียนวิทยาศา…

          เมื่อวันที่13 ตุลาคม 2566  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้เข้าร่วมโครงการเรียนร่วมห้องเรียนวิทยาศาสตร์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประชา...

Read more

สว.พย. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุจังหว…

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้เป็นสถานที่ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พะเยา ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ครู...

Read more

สว.พย. ขอแสดงความยินดีกับ ครู นักเรียน ที่ได้รับรา…

          เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้สนับสนุนส่งเสริมให้คณะครู และนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการประจำปีการศึกษา 25...

Read more

สว.พย. รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมก…

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พะเยา และคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ...

Read more

สว.พย.ได้พานักเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ และนักเรียนที่เ…

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นำนักเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ และนักเรียนที่เรียนวิชานวัตกรรมสร้างนวัตก...

Read more

สว.พย.จัดอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยในโรงเรียน …

          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้จัดอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยในโรงเรียน ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันภัยท...

Read more

สว.พย. เข้าร่วมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำ…

          เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้เข้าร่วมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาลัยพะเยา {loadmodule ...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ มห…

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้พานักเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...

Read more

สว.พย. ได้เข้าร่วมการแข่งขัน EP Open  House Northe…

          เมื่อวันทึ่ 17-18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้ได้เข้าร่วมการแข่งขัน EP Open  House Northern Region 2023 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ {lo...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำป…

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ได้ทำจัดพิธีเพื่อถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้...

Read more

สว.พย.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการจัดก…

          เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรี...

Read more

สว.พย.ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมสร้างเครื่องบินเล็ก โ…

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาได้ส่งนักเรียนชุมนุมเครื่องบินเล็กเข้าเร่วมการอบรมสร้างเครื่องบินเล็ก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย...

Read more

สว.พย ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ของส่วนทรัพยากรธรรมชาติ…

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้ต้อนรับการมาเยี่ยมโรงเรียนของคณะเจ้าหน้าที่ของส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมโครงการ“ค่าย คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึ…

เมื่อวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2566กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 คน เข้าร่วมโครงการ “ค่าย คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” ...

Read more

ผู้บริหารและคณะครู ศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียน ณ …

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ศึกษาดูงานกิจกรรม...

Read more

ผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ กา…

เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผู้บริหาร และคณะครูได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชการที่ 10 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศ...

Read more

สว.พย. นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศา…

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของ มหาลั...

Read more

สว.พย.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย…

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาจัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงก...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา และกิจกรรมจิตอา…

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นำโดยว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเ...

Read more

สว.พย.จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหมวกและผ้าพันคอ…

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดพิธีรับมอบหมวก และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานให้แก่ ครู บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน ณ หอประชุมเฉลิมห...

Read more

สว.พย.ได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนโครงกา…

สว.พย.ได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one) กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ (Friends corner) ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา ...

Read more

สว.พย.อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบโอลิมปิกวิชาการ สา…

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบโอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 {loadmodule mod_ext_yandex_share,Share} ...

Read more

นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร…

  รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดิน ละอ่อนกล้าดี 2566  โดยเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรมวัดต๊ำม่อน จังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สนั...

Read more

สว.พย.พิธีสืบชะตา ตานหาแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2566

  {loadmodule mod_ext_yandex_share,Share}                                                                                            ...

Read more

สว.พย.อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการเป็นพิธีกรและการพู…

  วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566สว.พย. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการเป็นพิธีกรและการพูดในที่ชุมชน  เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะผู้นำของนักเรียน ณ ห้องประชุมโ...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รด…

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวเพื่อขอขมาขอพรครูบาอาจารย์ เพื่อสานสัมพันธ์รุ่น...

Read more

จัดพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส…

         วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใ...

Read more

สว.พย. จัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีสมโภชพ…

วันที่ 24 ธันวาคม 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน พิธีสมโภชพระพุทธเฉลิมพระบารมีศรีนครินทรา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและแลกเป…

           สว.พย.เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมกับ Bukit  Merah Secondary School  ,Singapore และ Chua Chu Kang Secondary School ,Singap...

Read more

สว.พย.จัดพิธีวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

 01 กุมภาพันธ์ 2566โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา {loadmodule mod_ext_yandex_share,Share} ...

Read more

สว.พย. จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพร…

28 พฤศจิกายน 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ร่วมกับวัดป่าพุทธชินวงศาราม (ม่อนพญานาคราช) ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถ...

Read more

สว.พย. วิทยากรขับเคลื่อนกิจกรรม To be Number one ก…

วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยคณะครูขับเคลื่อนกิจกรรม To be Number one กลุ่มสหวิทยาเขตภูกามยาว สพม.พะเยา ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทย...

Read more

สว.พย. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณ ป…

วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ปร...

Read more

สว.พย. จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประ…

วันที่ 21 ตุลาคม 2565  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา โดยว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สนับสนุน...

Read more

สว.พย. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา โดยว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเ...

Read more

ชมรม To Be Number One  สว.พย. อบรมเชิงปฏิบัติการโค…

19 พฤศจิกายน 2565 ชมรม To Be Number One กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยคณะครูแกนนำ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการรณ...

Read more

สว.พย. ร่วมแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรม ( E - exchange) …

วันที่ 17 พฤศจิกายน2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา (สว.พย.) ร่วมกับโรงเรียน Bukit Merah secondary school (BMSS) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมร่วมกัน  ( E ...

Read more

สว.พย. จัดสนามสอบธรรมะศึกษา ร่วมกับสำนักงานแม่ กอง…

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา โดยว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อำนวยการเป็นสถานที่จัดสอบธรรมะศึกษาชั้นตรี โท ...

Read more

สว.พย. รับการนิเทศ และติดตามผลการฝึกปฏิบัติการณ์วิ…

  วันที่14 พฤศจิกายน 2565  ว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาค...

Read more

สว.พย. เป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา การประกวดเยาวชนต้นแบ…

           ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ขอแสดงความยินดี กับนายรพีภัทร  วาฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งแ...

Read more

คณะครูแกนนำ สว.พย. อบรมเชิงปฏิบัติการ "สุขภาว…

วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2565 โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มงานพยาบาลและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยคณะครูแกนนำ ร่วมการอบรม เชิงปฏิบัต...

Read more

คณะกรรมการสภานักเรียน สว.พย. ร่วมกิจกรรมทอดกฐิน ณ …

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  คณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ร่วมกิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดจำปาราม บ้านใหม่จำปา ตำบลห้วยแก้ว อำ...

Read more

จิตอาสา สว.พย. ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าพ…

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสภานักเรียน และลูก ๆ นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ร่วมกิจกรรมพิธีทางศาสนางานมหากุศล ณ วัด...

Read more

สว.พย. แข่งขันโคมควัน เนื่องในกิจกรรมสืบสานวัฒนธรร…

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดกิจ...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรมการประกวด SW.PY. GOT TALENT “ตัวต…

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และลูก ๆ นักเรียน ร่วมกิจกรรมการประกวด SW.PY. GOT TALENT “ตัวต...

Read more

สว.พย. เตรียมพร้อม “จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประ…

  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คณะครู และสภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เตรียมพร้อม “จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง” ประจำปี 2565 โดยมีการประด...

Read more

วิชานวัตกรรม สว.พย. ทำโคมและตุงล้านนาเพื่อสืบทอด แ…

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยวิชานวัตกรรมสร้างนวัตกร “กลุ่มโคมตุงล้านนาชุมชนป่าลานคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา” วิชาการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล Digital Medi...

Read more

สว.พย. ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยห…

          วันที่ 31 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให...

Read more

สว.พย. กิจกรรม "Food for Better Life  กินดี ม…

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เปิดกิจกรรม "Food for Better Life  กินดี มีสุข" โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วกิจก...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรม “พี่พบน้อง ส่องเส้นทางสู่อนาคต 2…

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “พี่พบน้อง ส่องเส้นทางสู่อนาคต 2022”  โดยมีผู้บริหาร คณะวิทยากรนักเรียนเก่า สว.พย. แ...

Read more

สว.พย. จัดพิธีรับมอบหมวกคนดีของสมเด็จย่า ในพิธีปฐม…

  วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีมอบหมวกคนดีของสมเด็จย่า ตามโครงการคนดีของสมเด็จย่า ภาคเรียนที่ 1 ป...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรมทดสอบวัดความฉลาดทางปัญญา หรือ IQ …

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ โดยงานส่งเสริมสุขภาพ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ดำเนินการทดสอบเพื่อวัดความฉลาดทางปัญญา หร...

Read more

สว.พย. คว้า 4 รางวัล ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา จา…

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับรางวัลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการประชุมผู้...

Read more

สว.พย. ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โอกาสมอบนโย…

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายนคร สายยืด นายอำเภอภูกามยาว และว่าที่ร้อ...

Read more

สว.พย. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรวมพลังสร้างเค…

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายบุญชู กมุทมาโนชญ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษ...

Read more

สว.พย. จัดพิธีเปิด กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ในการ…

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถ...

Read more

สว.พย. แสดงความยินดีกับนายธีรชาติ พงศ์นฤมิตร รับโล…

          วันที่ 20 กันยายน 2565 ตามที่กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยา...

Read more

ผู้บริหาร คณะครู สว.พย. ร่วมจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษ…

วันที่ 19 - 24 กันยายน 2565 ว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ...

Read more

ผู้บริหาร คณะครู สว.พย. ร่วมกิจกรรม “ สานรักถักทอใ…

วันที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเร...

Read more

ซิมโฟนิกแบนด์ & นาฏศิลป์ สว.พย. ร่วมแสดงในพิธี…

วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรี...

Read more

สภานักเรียน สว.พย. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital …

วันที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยงานคณะกรรมการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย ...

Read more

สว.พย. ร่วมเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ GIFTED MATH ภาคเหนื…

          วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วม...

Read more

สว.พย. นำนักเรียน ผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร…

วันที่ 9-11 กันยายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรี...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึ…

          วันที่ 7 กันยายน 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำน...

Read more

สว.พย. รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 กีฬาเปตอง โครงก…

            วันที 7 กันยายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรี...

Read more

สว.พย. นำนักกีฬารักบี้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเร…

วันที่ 2 - 3 กันยายน 2565  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา นำนักเรียน นักกีฬา...

Read more

สว.พย. วิชานวัตกรรม Heath Herb Beauty. ศึกษาดูงาน …

วันที่ 1 กันยายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสาวจิรพร ใจยืน หัวหน้ารายวิชานวัตกรรม Heath H...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึ…

          วันที่ 7 กันยายน 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำน...

Read more

สว.พย. จัดนิทรรศการ Best Practice โรงเรียนนวัตกรรม…

                เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อ...

Read more

คณะผู้บริหาร คณะครู สว.พย. เป็นคณะกรรมการจัดการแข่…

                28 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนว...

Read more

สว.พย. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนช…

          วันที่ 22 สิงหาคม 2565  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายวิวัฒน์ ดาปุก และนายอัปราชัย โพธิ...

Read more

สว.พย. ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลผลการปฎิบ…

          วันที่ 22 สิงหาคม 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย ว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำ...

Read more

สว.พย.  นำนักเรียนเข้าร่วมชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แ…

วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกล...

Read more

สว.พย. รับการประเมิน “โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปล…

                16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย ว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อ...

Read more

สว.พย. รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่และทุนการศึกษา ในก…

          วันที่ 16 สิงหาคม 2565  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายพงษ์พัฒน์ เลาสัตย์ ครูประจำกลุ่ม...

Read more

สว.พย. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม …

          วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการโรงเร...

Read more

สว.พย. ร่วมแสดงพิธีเปิด จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ท…

          วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสาวจามจุรี สมฤทธิ์ และนายธีรชาติ ...

Read more

สว.พย. นำนักเรียนเรียนดี กตัญญู รับทุนการศึกษา เนื…

          วันที่ 12 สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อ...

Read more

สว.พย. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่ส…

            วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้...

Read more

สว.พย. รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษ…

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรี...

Read more

สว.พย. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสดุดีเฉล…

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ป...

Read more

สว.พย. รับการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมโดยมูลนิธิย…

  วันที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรง...

Read more

สว.พย. ร่วมแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ…

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเร...

Read more

สว.พย. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม …

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้...

Read more

สว.พย. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พร…

  วันที่ 28 กรกฎาคม 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรง...

Read more

สว.พย. นักเรียนได้รับเกียรติบัตรและเข็ม ความประพฤต…

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการ...

Read more

สว.พย. ลงนามข้อตกลงโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสา…

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร่วมลงนามข้อตกลงโครงก...

Read more

ห้องเรียน English program สว.พย. นำนักเรียนร่วมกิจ…

วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งาน English program นำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษ...

Read more

สว.พย. นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการความสามารถพิเศษทาง…

วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศ...

Read more

สว.พย. ร่วมฟังบรรยายความรู้ทางกฎหมายในสถาบันการศึก…

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย ว่าที่ ร.ต. ญาณอินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ...

Read more

สว.พย.จัดพิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2565

                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีวันเกียรติยศ ประดับเครื่องหมาย ประดับหมวกเครื่...

Read more

สว.พย. จัดงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “EMOTIONAL T…

สว.พย. จัดงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “EMOTIONAL THE SONG OF FAITH” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ...

Read more

สว.พย. จัดทำบุญ “ตานหาแม่ฟ้าหลวง” เนื่องในวันคล้าย…

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และลูก ๆ นักเรียน ร่วมทำบุญตานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเพ...

Read more

สว.พย. เปิดนิทรรศการ “โรงเรียนนวัตกรรม” สร้าง “นวั…

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดนิทรรศการโรงเรียนนวัตกรรมสร้างนวัตกร หรือ “Innovative School to creat...

Read more

สว.พย. เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร…

                  ครูและนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ในส่วนกลา...

Read more

สว.พย. เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต "Om and Friends…

ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมชมคอนเสิร์ต "Om and Friends" เทศกาล Chiang Rai Class...

Read more

สว.พย. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ครูพะเยาเกมส์ ครั้ง…

ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬา“ครูพะเยาเกมส์ ครั้งที่ 2” ณ สน...

Read more

สว.พย. เข้าพบผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด…

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ เข้าพบนายโกเมน อินทรกำแหง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา เพื่อเสนอโครงการ...

Read more

สว.พย. รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามมาตรการ Thai sto…

                   วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางวรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นางมนัสชกรณ์ พิชัยจุมพล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และคณะ ...

Read more

สว.พย. ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาต้นกล้าพุทธธรรม ออนไลน์ …

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ร่วมกิจกรรมตอบ ปัญหาต้นกล้าพุทธธรรม รอบออนไลน์ ตามโครงการกล้าแผ่นดิน ละอ่อนกล้าดี New normal ประจำปี ...

Read more

สว.พย. ร่วมกิจกรรม"วันอาสาฬหบูชา" ทำบุญ-…

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู บุคลาก...

Read more

สว.พย. ประชุมวางแผนจัดงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ …

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ...

Read more

สว.พย. รับการติดตามและประเมินผล โดยการสัมภาษณ์/สนท…

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่...

Read more

สว.พย. ร่วมกับ สพม.พะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน…

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับ ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะ...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ …

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับว่าที่ ร.ท.ทวีป  วงศ์ชาลีกุล ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดกิจก...

Read more

สว.พย. ดำเนินกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุ…

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่...

Read more

สว.พย. จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในวันคล้ายวัน…

5 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสื...

Read more

สว.พย. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

          ว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน โรงเรีย...

Read more

สว.พย. ต้อนรับผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรต…

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมต้อนรับนายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรต...

Read more

สว.พย. ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ…

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมต้อนรับนายมานะ พิริยพัฒ...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี จิตอาสบำเพ็ญปร…

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ลูกเสือ- เนตรนารี  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ต่อต้านยาเสพติด โดยร่วมกันทำความสะอาด กวาดถนน ทาสี เก็...

Read more

สว.พย. รำบวงสรวงแบบล้านนา ถวายพิธียกเท้าเวสสุวรรณจ…

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ คณะครูและนักเรียนชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงแบบล้านนา โดยร่วมกับชุมชน...

Read more

สว.พย. รับการตรวจเยี่ยม และตรวจสอบมาตฐานการบริการโ…

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เข้าตรวจเยี่ยม ตรวจสอบมาตฐานการบริการโรงอาหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศ...

Read more

สว.พย. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องใน…

วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชก...

Read more

สว.พย. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม แล…

                   เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศาพร้อมคณะครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เข้าร่วมพิธีกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ แล...

Read more

สว.พย จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพร…

               วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ...

Read more

สว.พย. จัดประชุมวางแผนพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีควา…

เมื่อวันพุธ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดประชุมวางแผนพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เอ...

Read more

สว.พย. ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำเภอภูกามยาว ในโอกา…

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วย นายกฤศ วงค์เรือง นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา รองผ...

Read more

สว.พย. ร่วมบันทึกข้อตกลงประชาคมอาเซียน และศึกษาดูง…

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกข้อตกลงประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน The Malay College Kuala Kangsar Kolej Melayu Kuala Kangsar ...

Read more

สว.พย.ร่วมลงนามสร้างความร่วมมือทางการศึกษากับ Acad…

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยนายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชากา...

Read more

สว.พย. ร่วมชมคอนเสิร์ตจากศิลปินระดับโลก เพื่อสร้าง…

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายชินวัชร์ ปินตา และนายธนกฤต เทพมงคล พร้อมด้วยลูกๆ นักเรียนวงซิมโฟนี่ออเคสตร้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ร่วมชมการแสดงคอนเ...

Read more

สว.พย. ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานหลักสูตรห้องเรียนพิ…

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา และคณะผู้บริหาร  เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการห้องเรียน...

Read more

สว.พย. จัดอบรมกิจกรรม “ต้นกล้าคุณธรรม” รุ่นที่ ๕/๒…

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย...

Read more

สว.พย. จัดค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและปรับบุคลิกภา…

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปรับบุคลิกภาพน...

Read more

ผอ.สพม.พะเยา ลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์อุทกภัย และส…

ว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน...

Read more

สว.พย. ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่องค์การบร…

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สว.พย. ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแ...

Read more

สว.พย. รับการตรวจเยี่ยม จาก ผอ.สพม.พะเยา ในสถานการ…

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมคณะ ...

Read more

สว.พย.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ…

           วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผนงาน ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เข้าร่วมการ...

Read more

สว.พย. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ITA Online

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สว.พย. โดยกลุ่มงานอำนวยการ ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ“บูรณาการเสริมสร้างความรู้ความเ...

Read more

เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาต้นกล้าคุณธรรม รอบชิงชนะเลิ…

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ได้นำนักเรียน เ...

Read more

สว.พย. ร่วมประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ…

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เข้าร่วมการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 การศึกษา ออกแบบ วางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมือง...

Read more

สว.พย.จัดพิธีรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

                   เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีรับขวัญน้องใหม่ แก...

Read more

สว.พย. รับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการเปิดเรียน…

          วันที่ 17พฤษภาคม 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีรับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการเปิดเรีย...

Read more

สว.พย.จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป…

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานเชิงบูรณาการและเตรี…

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมนักเรียนในระบบโรง...

Read more

สว.พย.จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป…

          วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศ...

Read more

ผู้บริหารกลุ่ม รร.เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สว.เข้าเฝ้าฯ…

          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นำโดย  ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระ...

Read more

สว.พย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้าราชก…

          เมื่อวันที่ 30 เมษายน - 1  พฤษภาคม  2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …

วันที่ 2 เมษายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ...

Read more

สว.พย จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพร…

วันที่ 1 เมษายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยม...

Read more

สว.พย. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานศู…

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นายนวิพันธุ์ จันทร์ธีระวงศ์ และ นายวิวัฒน์ ดาปุก ได้เป็นตัวแทนผู้บริหาร  คณะครู และ บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศ...

Read more

สว.พย. ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาโร…

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู กลุ่มบริหารงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ใน...

Read more

สว.พย.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษ…

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน...

Read more

สว.พย. รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศ…

          วันที่ 17 มีนาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศก...

Read more

สว.พย. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานพัฒน…

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการ...

Read more

สว.พย  ร่วมประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัน ศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ...

Read more

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นม…

เมื่อวันที่ 6 - 7มีนาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในร...

Read more

 สว.พย. รับมอบนโยบายและแนวทางการบริหารพัฒนาสถานศึก…

          เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ...

Read more

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพจัดการมัธยมศึกษาจังหวั…

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูเข้าร่วมรับฟังการบรรยายการส่ง...

Read more

สว.พย. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โ...

Read more

สร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียนก่อนสอบ O-NET ประจำป…

           วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สักการะพระภูมิเจ้าท...

Read more

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมค่…

           ว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์  อินเตชะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมดาราศาสตร์ โดยมีนายกฤศ  วงค์เรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียนเข้าร่วมด้วย ซึ่...

Read more

สว.พย. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

              เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาจัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีพิธ...

Read more

สว.พย. จัดพิธีอำลาสถาบัน กตัญญุตาบูชาครู ปีการศึกษ…

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาจัดพิธีอำลาสถาบัน กตัญญุตาบูชาครู ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีพ...

Read more

แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ น…

           วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เป็นผู้แทนผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นาย...

Read more

สว.พย. ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป…

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ให้เกียรติ มอบสายสะพายและตุ๊กตาแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับช...

Read more

นักเรียนรับทุนการศึกษา “กองทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา …

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เป็นตัวแทนรับทุนการศึกษา “กองทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.พะเยา” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเ...

Read more

SW.PY. MOU FIBO 2022

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ร่วมพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การพัฒน...

Read more

สว.พย. จัดค่ายทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ร…

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น จำนวน 21 คน ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะ...

Read more