ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

สว.พย.ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึ…

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่...

Read more

สว.พย.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจา…

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อ...

Read more

สว.พย.ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้…

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู...

Read more

สว.พย. จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน…

 เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรีย...

Read more

สว.พย.สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับพระครูสอนศีลธรรม วัดสันป่างิ้วงาม จั...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันส...

Read more

สว.พย.จัดงานกีฬาสีสัมพันธ์ “ศรีนครินทร์เกมส์ 2561”

  เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานกีฬาสีสัมพันธ์ “ศรีนครินทร์เกมส...

Read more

สว.พย. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรร…

สว.พย. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมไทย - สิงคโปร์ 2561"The cooperative Learning Program 2018. Bukit merah secondary school Singapore & Srinagarindra the princes...

Read more

สว.พย.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจาก…

           เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสวนพฤก...

Read more

สว.พย.ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ภาษาและวัฒน…

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 รองฯ ปทุมรัตน์ คำแสน พร้อมด้วยครูและนักเรียนรวมจำนวน 9 คน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมตามโครงการ Global Citizenship Enhancement Program ณ ...

Read more

สว.พย. คว้ารางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World …

สว.พย. คว้ารางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Game 2018 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้1.ด.ช อุรวิศ หูเขียว ชนะเลิศอันดับที่ 3 รางวัลเหรียญทองแดง Sumo 1Kg j...

Read more

สว.พย.จัดพิธีทำบุญอาคารเวลโลโดม บ้านพักครูเรือนแถว…

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีทำบุญอาคารเวลโลโดม บ้านพักครูเรือนแถวและ...

Read more

สว.พย.ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปรมินท…

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการ พร้อมด้...

Read more

สว.พย.จัดพิธีถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณา…

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุ...

Read more

สว.พย.ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ …

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน พร...

Read more

สว.พย.จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็น…

           เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

Read more

สว.พย.รับการตรวจติดตามการบริหารงานและการจัดการศึกษ…

           เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยก...

Read more

สว.พย.รับการประเมินโรงเรียนรักการอ่าน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับการประเมินโรงเรียนรักการอ่าน ตามโครงการส่งเ...

Read more

สว.พย.รับมอบวัสดุกู้ชีพกู้ภัย จากสำนักงานป้องกันแล…

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับมอบวัสดุกู้ชีพกู้ภัย จากสำนักงานป้องกันและ...

Read more

สว.พย.โครงการหมอน้อย ม.พะเยา สัญจร ครั้งที่ 4

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ดำเนินโครงการการหมอน้อยม...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมประกวดหนุ่มเพชร สาวพลอย ทูตรักสิ่ง…

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมประกวดหนุ่มเพชร สาวพลอย ทูตรักสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ในวันที่...

Read more

สว.พย.คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลพลาสติกในชุดนัก…

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ทีมฟุตบอลพลาสติกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพล...

Read more

สว.พย.ต้อนรับคณะติดตามและรับฟังข้อมูลเชิงวิชาการจา…

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้บริ...

Read more

สว.พย.ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพ…

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเท...

Read more

สว.พย.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโ...

Read more

สว.พย.ร่วมกิจกรรม  "ปั่น  ปันรัก อำเภอภูกามยา…

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา  วงศ์จุมปู คณะครูและนักเรียน ร่...

Read more

การประกวดสื่อ นวัตกรรมครู  จังหวัดพะเยา  ประจำปี 2…

  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36ได้จัดการประกวดสื่อ นวัตกรรมครู ประจำปี 2561ณ ห...

Read more

สว.พย. รับโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนต้นแบบการดำเนินง…

          เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวปุณยนุช ก๊กศรี นำเสนอผลการดำเนินตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ และนายเฉลิมพล ใจยะเลิศ เป็นผู้แทนรับมอบโล่เชิดชูเก...

Read more

สว.พย.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถว…

เมื่อวันที่วันที่ 28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแล...

Read more

สว.พย.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสามัคคี…

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้การต้อนรับคณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียนจากโรง...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  บูรณาการมุ่งความรู…

  เมื่อวันที่  28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ บูรณาการมุ่งความร...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด   หัวข้อเรื่อง “ …

          เมื่อวันที่ 11 -16 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ในหัว...

Read more

สว.พย.ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ…

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราช...

Read more

สว.พย.จัดการแข่งขันว่ายน้ำ SW-PHAYAO SWIMMING POOL…

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการแข่งขันว่ายน้ำ SW-PHAYAO SWIMMING POOL ...

Read more

สว.พย.จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน…

                    เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพ...

Read more

สว.พย. ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน …

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา  อำเภอภูกามยาว ร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา...

Read more

สว.พย.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนป่าแดดว…

                    วันที่ 7 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโ...

Read more

สว.พย.จัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติขน…

  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

Read more

สว.พย.จัดค่าย SW.PY. Foreign Languages Camp toward…

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและงานโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา...

Read more

สว.พย.คว้ารางวัลชนะเลิศ IT  Maker. Day 2018

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทางวิชาการด้าน IT ...

Read more

สว.พย.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถ…

  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายศาสตรา วงศ์จุมปู พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก...

Read more

สว.พย.จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเ…

                    เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา วงศ์จุมปู ...

Read more

สว.พย.ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษ…

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน...

Read more

สว.พย.ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให…

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วมกิจกรรมตามโครงการประชารัฐ...

Read more

ค่ายนักเรียนแกนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหล…

เมื่อวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 นางสาวปุณยนุช ก๊กศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวหทัยภัทร วงศ์ใหญ่ และนางสาวพิชชาภรณ์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะ...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมการแข่งขันเปตอง “ตามรอยแม่ฟ้าหลวง …

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจ...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรม SW.PY. Family Book Fair 2018

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม SW.PY. Family Book Fair 2018 ภายใต้...

Read more

สว.พย.จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำ...

Read more

สว.พย.จัดพิธีสืบมหาชะตา  ตานหาแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีสืบมหาชะตา ตานหาแม่ฟ้าหลวง เพื่อความเป...

Read more

สว.พย.จัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทรา…

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน...

Read more

สว.พย.ต้อนรับการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติจากสาธารณรัฐเก…

 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้การต้อนรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐเกาหลีในการ...

Read more

สว.พย.ให้การต้อนรับครูแลกเปลี่ยนจากโครงการ Educati…

                เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้การต้อรับ Mr. Andrew Templ...

Read more

สว.พย.รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงาน…

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทองดีเด่น อั...

Read more

สว.พย.ศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพครูสู่มาต…

 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคา 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรีย...

Read more

สว.พย.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนรางวัลคุณภาพแห่ง…

                  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารแล...

Read more

สว.พย.ร่วมอบรมผู้ให้บริการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถ…

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และส่วนราชการในจังหวัดพะเยา จัดโครงการส่งเสริมและ...

Read more

สว.พย. กิจกรรม KICK OFF ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน ประหย…

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ขับเคลื่อน...

Read more

สว.พย.ร่วมโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธ...

Read more

สว.พย.จัดค่ายนักวาดการ์ตูน

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดค่ายนักวาดการ์ตูน เพื่อค้นหาศักยภ...

Read more

สว.พย.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพ…

           เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกร...

Read more

สว.พย.จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่อในวันคล้…

   วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายว...

Read more

สว.พย.ร่วมส่งกำลังใจไปถ้ำหลวงถึงทีมนักฟุตบอลหมูป่า…

          ทีมนักฟุตบอลเยาวชนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข 13 ภายในรูปหัวใจ เพื่อ...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมสานสายใยสัมพันธ์ เติมใจให้กัน ศรีน…

          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมสานสายใยสัมพันธ์ เติมใจให้...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ…

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพต...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ป…

          เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จั...

Read more

สว.พย.จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

           เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษ...

Read more

สว.พย.ร่วมกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน จิตอาส…

วันที่ 26  มิถุนายน 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับมอบหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED จากสำนักงานพลั...

Read more

สว.พย.จัดพิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 เดือนมิถุนายน 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2561 ปร...

Read more

สว.พย.ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูสู…

 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา...

Read more

สว.พย.คว้ารางวัล North Thailand World Robot Games …

                    นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมการแข่งขัน  North Thailand World Robo...

Read more

สว.พย. รับการตรวจราชการติดตามโครงการอาหารกลางวันโร…

          เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...

Read more

สว.พย.รณรงค์ต่อต้านการพนัน "รู้ทัน...ไม่พนันบ…

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร  และนักเรี...

Read more

สว.พย.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่…

                   เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงา...

Read more

สว.พย. ร่วมโครงการผู้อำนวยการเขตพบเพื่อนครู มุ่งสู…

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมการประชุ...

Read more

ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล

  ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลแยกตามระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษา...

Read more

สว.พย. รับรางวัลโรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี ๒…

                   เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้แทนครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เข้าร...

Read more

สว.พย.เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสต…

                   เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคา ๒๕๖๑ นายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

Read more

สว.พย.นำเสนอผลงานสวนพฤกษศาสตร์ โครงการอนุรักษ์พันธ…

          เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนว...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕…

                   เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ ...

Read more

สว.พย.จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปรับบุคลิกภ…

          เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแล...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานความรู้เชิงบูรณาการ…

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานความรู้เชิงบูรณาการ และเตรียมความพร้อมนักเรียนใน...

Read more

รวมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 2560

  สว.พย.จัดกิจกรรมการแข่งขันเปตอง “ตามรอยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2”21/07/2561รายละเอียดข่าว... สว.พย.จัดกิจกรรม SW.PY. Family Book Fair 201821/07/2561รายละเอียดข่าว... ...

Read more

สว.พย.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบดูการแลช่วยเหล…

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้เข้าใจระบบแ...

Read more

สว.พย.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพและค…

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะนักเร...

Read more

สว.พย.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางชุมชนแห่ง…

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแ...

Read more

สว.พย.ร่วประชุมจัดนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นางสาวปทุมรัตน์  คำแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการสวนพฤก...

Read more

สว.พย.ร่วมประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครื…

          เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2561 นายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายเฉลิมพล ใจยะเลิศ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ส...

Read more

สว.พย ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนรับเกีย…

วันที่ 2 เมษายน 2561 นายศาสตรา  วงศ์จุมปู  ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้ารับเกียรติบัตรแ...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ประจำปีกา…

  สว.พย.จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐           เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็...

Read more

สว.พย.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก…

  สว.พย.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน           เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินท...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมการเวทีนำเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจ…

  สว.พย.จัดกิจกรรมการเวทีนำเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS           โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระรา...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมมหัศจรรย์วันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๑

  สว.พย.จัดกิจกรรมมหัศจรรย์วันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๑           กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปภัมถ์สมเด็จพระเทพ...

Read more

สว.พย.จัดค่ายพัฒนาทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ…

  สว.พย.จัดค่ายพัฒนาทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการนำเสนอ           เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเ...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ…

  สว.พย.จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐           เมื่อวันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พ...

Read more

สว.พย.ร่วมกิจกรรมกีฬาสายสัมพันธ์สามัญศึกษาพะเยา คร…

          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยนายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนว...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 20 ปี ศรีนค…

  สว.พย. จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 20 ปี ศรีนครินทร์ พะเยา           เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราช...

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัล “ครุสดุดี”

  ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัล “ครุสดุดี”           เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระ...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรม Srinagarindra Open House ๒๐๑๘

  สว.พย.จัดกิจกรรม Srinagarindra Open House ๒๐๑๘           เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราช...

Read more

สว.พย.ร่วมพิธีวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ “เฉลิมรัชสมัย คร…

  สว.พย.ร่วมพิธีวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”           เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคร...

Read more

สว.พย.ร่วมงานวันเกียรติยศครูสามัญ ประจำปีการศึกษา …

  สว.พย.ร่วมงานวันเกียรติยศครูสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐           เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พ...

Read more

สว.พย.ร่วมการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่…

  สว.พย.ร่วมการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “รางวัลเกียรติยศ” ปีการศึกษา ๒๕๖๐           เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ สหวิทยาเขตภูกามยว เครือข่าย...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรม International & Cultural Day …

  สว.พย.จัดกิจกรรม International & Cultural Day ๒๐๑๗           เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน...

Read more

สว.พย. ร่วมใจส่งมอบเงินสมทบโครงการ “ก้าวคนละก้าว” …

  สว.พย. ร่วมใจส่งมอบเงินสมทบโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ           โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรั...

Read more

สว.พย.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความก้าวหน้…

  สว.พย.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูไทยในยุค Thailand 4.0”           เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน...

Read more

เก็บงาน

สว.พย. จัดพิธี “วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดข่าว.....๒๒/๐๖/๒๕๖๐     ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ธนาคารกรุงไทย)ใบแจ้งการชำระเ...

Read more

สว.พย.รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร…

  สว.พย.รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยที่ ๒           เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเ...

Read more

สว.พย.ร่วมพิธีเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหว…

  สว.พย.ร่วมพิธีเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา “ภูอานม้าเกมส์”           เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด...

Read more

สว.พย.ร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดกา…

  สว.พย.ร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๐           เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสม...

Read more

สว.พย.จัดพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร…

  สว.พย.จัดพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร           เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระร...

Read more

สว.พย.ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวั…

  สว.พย.ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๐           เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนเฉลิม...

Read more

สว.พย.จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน …

  สว.พย.จัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐           เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเ...

Read more

สว.พย.รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี …

  สว.พย.รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ปะจำปี ๒๕๖๐           เมื่อวันที่ ๒๙ พศจิกายน ๒๕๖๐ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบรางวัล “ส...

Read more

สว.พย.จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธี…

  สว.พย.จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า           วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ งานกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดพิธ...

Read more

สว.พย.ร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิ…

  สว.พย.ร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ครั้งที่ ๑๕           เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรง...

Read more

สว.พย.จัดงานกีฬาสีสัมพันธ์ “ศรีนครินทร์เกมส์ ๒๕๖๐”

  สว.พย.จัดงานกีฬาสีสัมพันธ์ “ศรีนครินทร์เกมส์ ๒๕๖๐”           เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพ...

Read more

สว.พย.จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศร…

  สว.พย.จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพ           เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ...

Read more

สว.พย.เข้ารับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพร…

  สว.พย.เข้ารับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ           เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศร...

Read more

สว.พย.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ…

  สว.พย.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช           เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรีย...

Read more

สว.พย.จัดพิธีน้อมส่งสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปร…

  สว.พย.จัดพิธีน้อมส่งสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร           เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเ...

Read more

สว.พย.ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวาย…

  สว.พย.ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ           เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศร...

Read more

สว.พย.จัดโครงการบรรพาชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุ…

  สว.พย.จัดโครงการบรรพาชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร           เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ...

Read more

สว.พย.จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แ…

  สว.พย.จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร           เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนว...

Read more

สว.พย.ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่…

  สว.พย.ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560           นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคร...

Read more

ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลนักเรียนพระราชทาน…

  ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลนักเรียนพระราชทาน           เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายธีรภัทร ผลทอง ศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เข...

Read more

สว.พย.จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนร่วมภาษาและวัฒนาธรร…

  สว.พย.จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนร่วมภาษาและวัฒนาธรรมไทย-สิงคโปร์           เมื่อวันที่ ๑๒-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นำโดยนายศาต...

Read more

สว.พย.ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ประเทศมาเลเซีย

สว.พย.ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ประเทศมาเลเซีย           เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดพะเยา พร...

Read more

สว.พย.รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อรับราง…

สว.พย.รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อรับรางวัล OBECQA           เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินท...

Read more

สว.พย.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬารักบี้ 7…

สว.พย.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬารักบี้ 7 คน ชิงแชมป์ประเทศไทย           เมื่อวันที่ 1-4 กันยายน 2560 ทีมนักกีฬารักบี้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ...

Read more

สว.พย.จัดพิธีมอบประกาศณีบัตรแก่นักธรรมชั้นตรี โท เ…

สว.พย.จัดพิธีมอบประกาศณีบัตรแก่นักธรรมชั้นตรี โท เอก           เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมสมเด็จพระเทพรัตนรา...

Read more

สว.พย.ร่วมประชุมสัมมนา ผู้บริหารวัยใส ใส่ใจสุขภาพ …

สว.พย.ร่วมประชุมสัมมนา ผู้บริหารวัยใส ใส่ใจสุขภาพ จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ           ในวันที่ 6 กันยายน ผู้อำนวยการศาสตรา วงค์จุมปู รองผู้อำนวยการเฉลิมพ...

Read more

สว.พย.เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดสื่อ นวัตกรรมครู ปีกา…

สว.พย.เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดสื่อ นวัตกรรมครู ปีการศึกษา 2560           เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ...

Read more

สว.พย.กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชก…

สว.พย.กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ...

Read more

สว.พย.รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของโรงเรีย…

สว.พย.รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชู...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์บูรณาการความรู้ มุ่ง…

สว.พย.จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์บูรณาการความรู้ มุ่งสู่อาเซียน 2560           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สม...

Read more

สว.พย.รับโล่เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา

สว.พย.รับโล่เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเ...

Read more

สว.พย.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียน

สว.พย.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียน           เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบร...

Read more

สว.พย.ร่วมเวทีสมัชชาเสริมสร้างแกนนำชุมชนในการจัดกา…

สว.พย.ร่วมเวทีสมัชชาเสริมสร้างแกนนำชุมชนในการจัดการตนเอง 2 ทศวรรษสร้างบ้านแปลงเมืองพะเยา           เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ จังหวัดพะเยาจัดเวทีสมัชชาเสริมสร้างแกนนำชุมช...

Read more

สว.พย.คว้าแชมป์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จังหวัดพะ…

สว.พย.คว้าแชมป์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จังหวัดพะเยา           เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ สโมสรไลออนส์ พะเยา ได้จัดการแข่งขันการตอบปัญหาสารานุกรมไทย สำหรับเด็กและเยาวชน ...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาค…

สว.พย.เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือครั้งที่ ๒           เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชู...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมอบรมการยกระดับคุณภาพผลการประเมินระดั…

สว.พย.เข้าร่วมอบรมการยกระดับคุณภาพผลการประเมินระดับนานาชาติ (PISA 2018)           เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ใน...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมประชุมบุคลากรหลักเพื่อเสริมสร้างความ…

สว.พย.เข้าร่วมประชุมบุคลากรหลักเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อน ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค           เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวย...

Read more

สว.พย.จัดค่ายสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิ…

สว.พย.จัดค่ายสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด           เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน...

Read more

สว.พย.จัดค่าย SW.PY English Camp 2017

สว.พย. จัดค่าย SW.PY. English Camp 2017           เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราช...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมการอบรม STEM Education

สว.พย.เข้าร่วมการอบรม STEM Education           เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชส...

Read more

สว.พย.ร่วมแข่งขันรักบี้ ๗ คน ชิงแชมป์ภาคเหนือ

สว.พย.ร่วมแข่งขันรักบี้ ๗ คน ชิงแชมป์ภาคเหนือ           เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทีมนักกีฬารักบี้ฟุตบอลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถั...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมการอบรมการออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษท…

สว.พย. เข้าร่วมการอบรมการออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑           เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สม...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมการอบรมการออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษท…

สว.พย.เข้าร่วมการอบรมการออกแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑           เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเ...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์…

สว.พย.เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์           เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ...

Read more

สว.พย.รับรางวัลครูดีเด่น วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สว.พย.รับรางวัลครูดีเด่น วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัต...

Read more

สว.พย.ร่วมงานมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2017

สว.พย.ร่วมงานมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House 2017           เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นักเรียนห้องเรียน English Program โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา...

Read more

สว.พย.ร่วมดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนกา…

สว.พย.ร่วมดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)           เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็...

Read more

สว.พย.ร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ ๓๔

สว.พย.ร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ ๓๔           เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเ...

Read more

สว.พย.ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

สว.พย.ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน           เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ กองทัพภาคที่ ๓ กองรักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนค...

Read more

สว.พย.ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าส…

สว.พย.ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙           เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อ...

Read more

สว.พย.จัดพิธีถวายตัวข้าราชการครูใหม่

สว.พย.จัดพิธีถวายตัวข้าราชการครูใหม่           เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้…

สว.พย.จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙           เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลั…

สว.พย. จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย           เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน...

Read more

สว.พย.ร่วมกิจกรรมแอโรบิกรวมพลคนรักแม่ ๒๕๖๐

สว.พย. ร่วมกิจกรรมแอโรบิกรวมพลคนรักแม่ ๒๕๖๐           เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมกิจกรรมพูดคุยระหว่างตัวแทนเยาวชนในส่…

สว.พย. เข้าร่วมกิจกรรมพูดคุยระหว่างตัวแทนเยาวชนในส่วนภูมิภาค กับนายกรัฐมนตรี           คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อสื่อปลอดภัย...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมการประกวดวงดนตรี Rangsit Music Compe…

สว.พย. เข้าร่วมการประกวดวงดนตรี Rangsit Music Competition 2017           เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัม...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใ…

สว.พย. เข้าร่วมการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการวัดผลระดับชาติ O-NET           เมื่อวันที่ ๓ และ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตัวแทนครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ แล...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมอบรมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ ผ่านก…

สว.พย. เข้าร่วมอบรมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ ผ่านกิจกรรม (Active Learning) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย           เมื่อที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายฐิติรัตน์ กุ่นใจ และนายพงษ์พัฒ...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการส่งเริมและพัฒนาอาชี…

สว.พย. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการส่งเริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา           เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรม “แบ่งปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง”

สว.พย. จัดกิจกรรม “แบ่งปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง”           เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระ...

Read more

สว.พย.จัดพิธีสืบมหาชะตา ตานหาแม่ฟ้าหลวง

สว.พย.จัดพิธีสืบมหาชะตา ตานหาแม่ฟ้าหลวง           เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย...

Read more

สว.พย.ร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีกา…

สว.พย.ร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560           เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการ พร้อมครูและตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร โรงเร...

Read more

สว.พย.จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล…

สว.พย.จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ           เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพร...

Read more

สว.พย.ร่วมน้อมรำลึกและถวายราชสดุดีแด่องค์สมเด็จพระ…

สว.พย. ร่วมน้อมรำลึกและถวายราชสดุดีแด่องค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี            เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายฝัน”

สว.พย.จัดกิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายฝัน”           เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ งานแนะแนว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ...

Read more

สว.พย.จัดการแข่งขันเปตอง “ตามรอยแม่ฟ้าหลวง” ครั้งท…

สว.พย.จัดการแข่งขันเปตอง “ตามรอยแม่ฟ้าหลวง” ครั้งที่ ๑             เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนค...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมโครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็มเอกลัก…

สว.พย.เข้าร่วมโครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย แข่งขันมารยาทไทย            วันที่ 15. กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเฉลิม...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมโครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็มเอกลัก…

สว.พย.เข้าร่วมโครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย แข่งขันการอ่านฟังเสียง            เมื่อวันที่ 15. กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ...

Read more

สว.พย.เป็นสถานที่รับการประเมินครูดีในดวงใจ

สว.พย.เป็นสถานที่รับการประเมินครูดีในดวงใจ           เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

สว.พย.จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา         เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร...

Read more

สว.พย.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงคำวิทยาค…

สว.พย.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อ.เชียงคำ จ.พะเยา เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นำโดยสภานักเรียน ได้ต้อ...

Read more

สว.พย.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเ…

สว.พย.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นำโดยสภานักเรียน ...

Read more

สว.พย.จัดอบรมการพัฒนาความสามารถการอ่านเขียนเพื่อกา…

สว.พย.จัดอบรมการพัฒนาความสามารถการอ่านเขียนเพื่อการสื่อสารตามแนวPISA วันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดพะเยา ได้จัดอบรมการพัฒนาความสามารถการอ่านเขียนเพ...

Read more

สว.พย.ร่วมอัญเชิญต้นเทียนพรรษาพระราชทานฯ

สว.พย.ร่วมอัญเชิญต้นเทียนพรรษาพระราชทานฯ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห…

สว.พย.จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีน...

Read more

สว.พย.รับรางวัลนักเรียนผู้ที่มุ่งมั่นดำรงตนเป็นคนด…

สว.พย.รับรางวัลนักเรียนผู้ที่มุ่งมั่นดำรงตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายศุภกร รินคำ และนางสาวนิชดา กระจ่างพิศ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรต...

Read more

สว.พย.จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 สว.พย.จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐   เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรม...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมตามโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าแล…

 สว.พย.จัดกิจกรรมตามโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๐   เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ พ.อ.วิทยา  ชัยสมพร รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคง...

Read more

สว.พย.รับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARD ปีการศึกษา …

สว.พย.รับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARD ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยารับรางวัลเชิดชูเกียร...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด อ…

 สว.พย.เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด อำเภอภูกามยาว ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ กองลูกเสือต่อต้านยาเสพติด วงโยธวาทิต และนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกี...

Read more

สว.พย.รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนมาตรฐา…

สว.พย.รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับ OBECQA เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพ...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมโครงการ Gifted. Child. In Mathematic…

สว.พย.เข้าร่วมโครงการ Gifted. Child. In Mathematics ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครูกลุ่มสาระการะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษว...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามรอยบาทสมเ…

 สว.พย.จัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามรอยบาทสมเด็จย่า เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรัก…

 สว.พย.เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย        เมื่อวันที่ 10. มิถุนายน 2560. คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร...

Read more

สว.พย.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิ…

 สว.พย. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย             วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายศาสตรา  วงศ์จุมปู  ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีน...

Read more

สว.พย.จัดพิธี “วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 สว.พย. จัดพิธี “วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...

Read more

สว.พย.ได้รับเกียรติเป็นสถานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราช…

สว.พย.ได้รับเกียรติเป็นสถานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอภูกามยาว    วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัม...

Read more

สว.พย.รับฟังธรรมะเดลิเวอรี่

 สว.พย.รับฟังธรรมะเดลิเวอรี่       วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม...

Read more

สว.พย.ร่วมแสดงในพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข…

สว.พย.ร่วมแสดงในพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา      เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ไ...

Read more

สว.พย.ต้อนรับคณะของพระสังฆาธิการในโครงการถวายความร…

  สว.พย.ต้อนรับคณะของพระสังฆาธิการในโครงการถวายความรู้พระสังฆาธิการ นครศรีธรรมราช-ภาคเหนือ      เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกี...

Read more

สว.พย.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเร…

สว.พย.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) กับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการศาสตรา วงศ์จุมปู พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศ...

Read more

สว.พย.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการออกกำลังกา…

สว.พย.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการออกกำลังกาย หลักสูตร โชว์ป้า แอนด์ ชายด์ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการออกกำลังกาย หลักสูตร โชว์ป้า แอนด์ ชายด์ ป้าโค้ช โดย ดร...

Read more

สว.พย.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร…

สว.พย.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        เมื่อวันที่วันที่ 23 พ.ค. 2560 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเย...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมการประชุมนักเรียนนานาชาติ (St.Gorge…

สว.พย.เข้าร่วมการประชุมนักเรียนนานาชาติ (St.Gorge's Girls' School International Student Conference 2017) ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย   เมื่อวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2560 นายศ...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลั…

 สว.พย. จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย   วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย...

Read more

สว.พย. จัดพิธีรับขวัญน้องใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐

  สว.พย. จัดพิธีรับขวัญน้องใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐           เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรา...

Read more