ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

สว.พย.จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รด…

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวเพื่อขอขมาขอพรครูบาอาจารย์ เพื่อสานสัมพันธ์รุ่น...

Read more

จัดพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส…

         วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใ...

Read more

สว.พย. จัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีสมโภชพ…

วันที่ 24 ธันวาคม 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน พิธีสมโภชพระพุทธเฉลิมพระบารมีศรีนครินทรา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและแลกเป…

           สว.พย.เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมกับ Bukit  Merah Secondary School  ,Singapore และ Chua Chu Kang Secondary School ,Singap...

Read more

สว.พย.จัดพิธีวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

 01 กุมภาพันธ์ 2566โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา {loadmodule mod_ext_yandex_share,Share} ...

Read more

สว.พย. จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพร…

28 พฤศจิกายน 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ร่วมกับวัดป่าพุทธชินวงศาราม (ม่อนพญานาคราช) ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถ...

Read more

สว.พย. วิทยากรขับเคลื่อนกิจกรรม To be Number one ก…

วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยคณะครูขับเคลื่อนกิจกรรม To be Number one กลุ่มสหวิทยาเขตภูกามยาว สพม.พะเยา ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทย...

Read more

สว.พย. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณ ป…

วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ปร...

Read more

สว.พย. จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประ…

วันที่ 21 ตุลาคม 2565  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา โดยว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สนับสนุน...

Read more

สว.พย. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา โดยว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเ...

Read more

ชมรม To Be Number One  สว.พย. อบรมเชิงปฏิบัติการโค…

19 พฤศจิกายน 2565 ชมรม To Be Number One กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยคณะครูแกนนำ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการรณ...

Read more

สว.พย. ร่วมแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรม ( E - exchange) …

วันที่ 17 พฤศจิกายน2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา (สว.พย.) ร่วมกับโรงเรียน Bukit Merah secondary school (BMSS) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมร่วมกัน  ( E ...

Read more

สว.พย. จัดสนามสอบธรรมะศึกษา ร่วมกับสำนักงานแม่ กอง…

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา โดยว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน อำนวยการเป็นสถานที่จัดสอบธรรมะศึกษาชั้นตรี โท ...

Read more

สว.พย. รับการนิเทศ และติดตามผลการฝึกปฏิบัติการณ์วิ…

  วันที่14 พฤศจิกายน 2565  ว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาค...

Read more

สว.พย. เป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา การประกวดเยาวชนต้นแบ…

           ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ขอแสดงความยินดี กับนายรพีภัทร  วาฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งแ...

Read more

คณะครูแกนนำ สว.พย. อบรมเชิงปฏิบัติการ "สุขภาว…

วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2565 โครงการวัยใส ใส่ใจสุขภาพ กลุ่มงานพยาบาลและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยคณะครูแกนนำ ร่วมการอบรม เชิงปฏิบัต...

Read more

คณะกรรมการสภานักเรียน สว.พย. ร่วมกิจกรรมทอดกฐิน ณ …

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  คณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ร่วมกิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดจำปาราม บ้านใหม่จำปา ตำบลห้วยแก้ว อำ...

Read more

จิตอาสา สว.พย. ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าพ…

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสภานักเรียน และลูก ๆ นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ร่วมกิจกรรมพิธีทางศาสนางานมหากุศล ณ วัด...

Read more

สว.พย. แข่งขันโคมควัน เนื่องในกิจกรรมสืบสานวัฒนธรร…

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดกิจ...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรมการประกวด SW.PY. GOT TALENT “ตัวต…

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และลูก ๆ นักเรียน ร่วมกิจกรรมการประกวด SW.PY. GOT TALENT “ตัวต...

Read more

สว.พย. เตรียมพร้อม “จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประ…

  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คณะครู และสภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เตรียมพร้อม “จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง” ประจำปี 2565 โดยมีการประด...

Read more

วิชานวัตกรรม สว.พย. ทำโคมและตุงล้านนาเพื่อสืบทอด แ…

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยวิชานวัตกรรมสร้างนวัตกร “กลุ่มโคมตุงล้านนาชุมชนป่าลานคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา” วิชาการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล Digital Medi...

Read more

สว.พย. ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยห…

          วันที่ 31 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให...

Read more

สว.พย. กิจกรรม "Food for Better Life  กินดี ม…

วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เปิดกิจกรรม "Food for Better Life  กินดี มีสุข" โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วกิจก...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรม “พี่พบน้อง ส่องเส้นทางสู่อนาคต 2…

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “พี่พบน้อง ส่องเส้นทางสู่อนาคต 2022”  โดยมีผู้บริหาร คณะวิทยากรนักเรียนเก่า สว.พย. แ...

Read more

สว.พย. จัดพิธีรับมอบหมวกคนดีของสมเด็จย่า ในพิธีปฐม…

  วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีมอบหมวกคนดีของสมเด็จย่า ตามโครงการคนดีของสมเด็จย่า ภาคเรียนที่ 1 ป...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรมทดสอบวัดความฉลาดทางปัญญา หรือ IQ …

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ โดยงานส่งเสริมสุขภาพ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ดำเนินการทดสอบเพื่อวัดความฉลาดทางปัญญา หร...

Read more

สว.พย. คว้า 4 รางวัล ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา จา…

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับรางวัลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการประชุมผู้...

Read more

สว.พย. ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โอกาสมอบนโย…

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายนคร สายยืด นายอำเภอภูกามยาว และว่าที่ร้อ...

Read more

สว.พย. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรวมพลังสร้างเค…

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายบุญชู กมุทมาโนชญ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษ...

Read more

สว.พย. จัดพิธีเปิด กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ในการ…

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถ...

Read more

สว.พย. แสดงความยินดีกับนายธีรชาติ พงศ์นฤมิตร รับโล…

          วันที่ 20 กันยายน 2565 ตามที่กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยา...

Read more

ผู้บริหาร คณะครู สว.พย. ร่วมจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษ…

วันที่ 19 - 24 กันยายน 2565 ว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ...

Read more

ผู้บริหาร คณะครู สว.พย. ร่วมกิจกรรม “ สานรักถักทอใ…

วันที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเร...

Read more

สภานักเรียน สว.พย. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital …

วันที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยงานคณะกรรมการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย ...

Read more

ซิมโฟนิกแบนด์ & นาฏศิลป์ สว.พย. ร่วมแสดงในพิธี…

วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรี...

Read more

สว.พย. ร่วมเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ GIFTED MATH ภาคเหนื…

          วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วม...

Read more

สว.พย. นำนักเรียน ผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร…

วันที่ 9-11 กันยายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรี...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึ…

          วันที่ 7 กันยายน 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำน...

Read more

สว.พย. รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 กีฬาเปตอง โครงก…

            วันที 7 กันยายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรี...

Read more

สว.พย. นำนักกีฬารักบี้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเร…

วันที่ 2 - 3 กันยายน 2565  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา นำนักเรียน นักกีฬา...

Read more

สว.พย. วิชานวัตกรรม Heath Herb Beauty. ศึกษาดูงาน …

วันที่ 1 กันยายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสาวจิรพร ใจยืน หัวหน้ารายวิชานวัตกรรม Heath H...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึ…

          วันที่ 7 กันยายน 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำน...

Read more

สว.พย. จัดนิทรรศการ Best Practice โรงเรียนนวัตกรรม…

                เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อ...

Read more

คณะผู้บริหาร คณะครู สว.พย. เป็นคณะกรรมการจัดการแข่…

                28 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนว...

Read more

สว.พย. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนช…

          วันที่ 22 สิงหาคม 2565  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายวิวัฒน์ ดาปุก และนายอัปราชัย โพธิ...

Read more

สว.พย. ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลผลการปฎิบ…

          วันที่ 22 สิงหาคม 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย ว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำ...

Read more

สว.พย.  นำนักเรียนเข้าร่วมชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แ…

วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกล...

Read more

สว.พย. รับการประเมิน “โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปล…

                16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย ว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อ...

Read more

สว.พย. รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่และทุนการศึกษา ในก…

          วันที่ 16 สิงหาคม 2565  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายพงษ์พัฒน์ เลาสัตย์ ครูประจำกลุ่ม...

Read more

สว.พย. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม …

          วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการโรงเร...

Read more

สว.พย. ร่วมแสดงพิธีเปิด จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ท…

          วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสาวจามจุรี สมฤทธิ์ และนายธีรชาติ ...

Read more

สว.พย. นำนักเรียนเรียนดี กตัญญู รับทุนการศึกษา เนื…

          วันที่ 12 สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อ...

Read more

สว.พย. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่ส…

            วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้...

Read more

สว.พย. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสดุดีเฉล…

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ป...

Read more

สว.พย. รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษ…

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรี...

Read more

สว.พย. รับการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมโดยมูลนิธิย…

  วันที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรง...

Read more

สว.พย. ร่วมแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ…

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเร...

Read more

สว.พย. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม …

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้...

Read more

สว.พย. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พร…

  วันที่ 28 กรกฎาคม 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรง...

Read more

สว.พย. นักเรียนได้รับเกียรติบัตรและเข็ม ความประพฤต…

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการ...

Read more

สว.พย. ลงนามข้อตกลงโครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสา…

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ร่วมลงนามข้อตกลงโครงก...

Read more

ห้องเรียน English program สว.พย. นำนักเรียนร่วมกิจ…

วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งาน English program นำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษ...

Read more

สว.พย. นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการความสามารถพิเศษทาง…

วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศ...

Read more

สว.พย. ร่วมฟังบรรยายความรู้ทางกฎหมายในสถาบันการศึก…

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย ว่าที่ ร.ต. ญาณอินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ...

Read more

สว.พย.จัดพิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2565

                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีวันเกียรติยศ ประดับเครื่องหมาย ประดับหมวกเครื่...

Read more

สว.พย. จัดงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “EMOTIONAL T…

สว.พย. จัดงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “EMOTIONAL THE SONG OF FAITH” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ...

Read more

สว.พย. จัดทำบุญ “ตานหาแม่ฟ้าหลวง” เนื่องในวันคล้าย…

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และลูก ๆ นักเรียน ร่วมทำบุญตานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเพ...

Read more

สว.พย. เปิดนิทรรศการ “โรงเรียนนวัตกรรม” สร้าง “นวั…

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดนิทรรศการโรงเรียนนวัตกรรมสร้างนวัตกร หรือ “Innovative School to creat...

Read more

สว.พย. เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร…

                  ครูและนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ในส่วนกลา...

Read more

สว.พย. เข้าร่วมชม คอนเสิร์ต "Om and Friends…

ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมชมคอนเสิร์ต "Om and Friends" เทศกาล Chiang Rai Class...

Read more

สว.พย. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ครูพะเยาเกมส์ ครั้ง…

ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬา“ครูพะเยาเกมส์ ครั้งที่ 2” ณ สน...

Read more

สว.พย. เข้าพบผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด…

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ เข้าพบนายโกเมน อินทรกำแหง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา เพื่อเสนอโครงการ...

Read more

สว.พย. รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามมาตรการ Thai sto…

                   วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางวรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นางมนัสชกรณ์ พิชัยจุมพล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และคณะ ...

Read more

สว.พย. ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาต้นกล้าพุทธธรรม ออนไลน์ …

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ร่วมกิจกรรมตอบ ปัญหาต้นกล้าพุทธธรรม รอบออนไลน์ ตามโครงการกล้าแผ่นดิน ละอ่อนกล้าดี New normal ประจำปี ...

Read more

สว.พย. ร่วมกิจกรรม"วันอาสาฬหบูชา" ทำบุญ-…

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู บุคลาก...

Read more

สว.พย. ประชุมวางแผนจัดงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ …

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ...

Read more

สว.พย. รับการติดตามและประเมินผล โดยการสัมภาษณ์/สนท…

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่...

Read more

สว.พย. ร่วมกับ สพม.พะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน…

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับ ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะ...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ …

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับว่าที่ ร.ท.ทวีป  วงศ์ชาลีกุล ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดกิจก...

Read more

สว.พย. ดำเนินกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุ…

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่...

Read more

สว.พย. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

          ว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน โรงเรีย...

Read more

สว.พย. จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในวันคล้ายวัน…

5 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสื...

Read more

สว.พย. ต้อนรับผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรต…

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมต้อนรับนายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรต...

Read more

สว.พย. ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ…

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมต้อนรับนายมานะ พิริยพัฒ...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี จิตอาสบำเพ็ญปร…

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ลูกเสือ- เนตรนารี  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ต่อต้านยาเสพติด โดยร่วมกันทำความสะอาด กวาดถนน ทาสี เก็...

Read more

สว.พย. รำบวงสรวงแบบล้านนา ถวายพิธียกเท้าเวสสุวรรณจ…

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ คณะครูและนักเรียนชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงแบบล้านนา โดยร่วมกับชุมชน...

Read more

สว.พย. รับการตรวจเยี่ยม และตรวจสอบมาตฐานการบริการโ…

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เข้าตรวจเยี่ยม ตรวจสอบมาตฐานการบริการโรงอาหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศ...

Read more

สว.พย. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องใน…

วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชก...

Read more

สว.พย. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม แล…

                   เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศาพร้อมคณะครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เข้าร่วมพิธีกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ แล...

Read more

สว.พย จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพร…

               วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ...

Read more

สว.พย. จัดประชุมวางแผนพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีควา…

เมื่อวันพุธ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดประชุมวางแผนพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เอ...

Read more

สว.พย. ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำเภอภูกามยาว ในโอกา…

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วย นายกฤศ วงค์เรือง นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา รองผ...

Read more

สว.พย. ร่วมบันทึกข้อตกลงประชาคมอาเซียน และศึกษาดูง…

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกข้อตกลงประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงาน The Malay College Kuala Kangsar Kolej Melayu Kuala Kangsar ...

Read more

สว.พย.ร่วมลงนามสร้างความร่วมมือทางการศึกษากับ Acad…

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยนายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชากา...

Read more

สว.พย. ร่วมชมคอนเสิร์ตจากศิลปินระดับโลก เพื่อสร้าง…

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายชินวัชร์ ปินตา และนายธนกฤต เทพมงคล พร้อมด้วยลูกๆ นักเรียนวงซิมโฟนี่ออเคสตร้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ร่วมชมการแสดงคอนเ...

Read more

สว.พย. ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานหลักสูตรห้องเรียนพิ…

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา และคณะผู้บริหาร  เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการห้องเรียน...

Read more

สว.พย. จัดอบรมกิจกรรม “ต้นกล้าคุณธรรม” รุ่นที่ ๕/๒…

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย...

Read more

สว.พย. จัดค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและปรับบุคลิกภา…

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปรับบุคลิกภาพน...

Read more

ผอ.สพม.พะเยา ลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์อุทกภัย และส…

ว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน...

Read more

สว.พย. ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่องค์การบร…

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สว.พย. ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแ...

Read more

สว.พย. รับการตรวจเยี่ยม จาก ผอ.สพม.พะเยา ในสถานการ…

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมคณะ ...

Read more

สว.พย.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ…

           วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผนงาน ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เข้าร่วมการ...

Read more

สว.พย. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ITA Online

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สว.พย. โดยกลุ่มงานอำนวยการ ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ“บูรณาการเสริมสร้างความรู้ความเ...

Read more

เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาต้นกล้าคุณธรรม รอบชิงชนะเลิ…

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ได้นำนักเรียน เ...

Read more

ประชุมวางแผนจัดงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งท…

วันที่ 22 มิถุนายน 2565สว.พย. โดยว่าที่ ร.ต. ญาณบดิทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ประชุมวางแผนจัดงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพ...

Read more

สว.พย. ร่วมประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ…

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เข้าร่วมการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 การศึกษา ออกแบบ วางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมือง...

Read more

สว.พย.จัดพิธีรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

                   เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีรับขวัญน้องใหม่ แก...

Read more

สว.พย. รับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการเปิดเรียน…

          วันที่ 17พฤษภาคม 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีรับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการเปิดเรีย...

Read more

สว.พย.จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป…

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานเชิงบูรณาการและเตรี…

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมนักเรียนในระบบโรง...

Read more

สว.พย.จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป…

          วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศ...

Read more

ผู้บริหารกลุ่ม รร.เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สว.เข้าเฝ้าฯ…

          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา นำโดย  ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระ...

Read more

สว.พย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้าราชก…

          เมื่อวันที่ 30 เมษายน - 1  พฤษภาคม  2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ...

Read more

สว.พย.จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …

วันที่ 2 เมษายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ...

Read more

สว.พย จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพร…

วันที่ 1 เมษายน 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยม...

Read more

สว.พย. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานศู…

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นายนวิพันธุ์ จันทร์ธีระวงศ์ และ นายวิวัฒน์ ดาปุก ได้เป็นตัวแทนผู้บริหาร  คณะครู และ บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศ...

Read more

สว.พย. ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาโร…

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู กลุ่มบริหารงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ใน...

Read more

สว.พย.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษ…

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน...

Read more

สว.พย. รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศ…

          วันที่ 17 มีนาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศก...

Read more

สว.พย. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานพัฒน…

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการ...

Read more

สว.พย  ร่วมประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

วัน ศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ...

Read more

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นม…

เมื่อวันที่ 6 - 7มีนาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในร...

Read more

 สว.พย. รับมอบนโยบายและแนวทางการบริหารพัฒนาสถานศึก…

          เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ...

Read more

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพจัดการมัธยมศึกษาจังหวั…

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูเข้าร่วมรับฟังการบรรยายการส่ง...

Read more

สว.พย. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โ...

Read more

สร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียนก่อนสอบ O-NET ประจำป…

           วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สักการะพระภูมิเจ้าท...

Read more

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมค่…

           ว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์  อินเตชะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมดาราศาสตร์ โดยมีนายกฤศ  วงค์เรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียนเข้าร่วมด้วย ซึ่...

Read more

สว.พย. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

              เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาจัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีพิธ...

Read more

สว.พย. จัดพิธีอำลาสถาบัน กตัญญุตาบูชาครู ปีการศึกษ…

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาจัดพิธีอำลาสถาบัน กตัญญุตาบูชาครู ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีพ...

Read more

แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ น…

           วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เป็นผู้แทนผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นาย...

Read more

สว.พย. ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป…

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ให้เกียรติ มอบสายสะพายและตุ๊กตาแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับช...

Read more

นักเรียนรับทุนการศึกษา “กองทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา …

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เป็นตัวแทนรับทุนการศึกษา “กองทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.พะเยา” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเ...

Read more

SW.PY. MOU FIBO 2022

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ร่วมพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การพัฒน...

Read more

สว.พย. จัดค่ายทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ร…

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น จำนวน 21 คน ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะ...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันม…

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ณ ลานพระพุทธะสร้างเฉลิมพระบารมีสมเด็...

Read more

สว.พย. ร่วมแสดงพิธีเปิดงานเวียนเทียนทางน้ำ กว๊านพะ…

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ร่วมแสดงในพิธีเปิดงานเวียนเทียนทางน้ำ กว๊านพะเยา เนื่องในวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๕ เพื่อ...

Read more

สว.พย. ร่วมพิธีถวายโคมเทียนแก้วและเทียนมาฆประทีปพร…

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565  ว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ พร้อมด้วยคณะครู และลูกๆ นักเรียนเข้าร่วมพิธีอัญเชิญโคมเทียนแก้ว และเทียนมาฆประทีป พระราชทาน ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้...

Read more

กิจกรรมปันรักปันความสุข ส่งความสุขเนื่องในโอกาสวัน…

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมปันรักปันสุข จากวันวาเลนไทม์ สู่วันมาฆบูชา ด้วยการทำความดี ช่วยทำความสะอาดพุทธสถาน สวดมนต์ ทำสมาธิ แผ่เมตตา ...

Read more

จับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานักเร…

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน ดำเนินการจับสลากเลขหมายประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565และประกาศรายชื่...

Read more

สร้างขวัญกำลังใจให้ลูกๆนักเรียน ม.3 ก่อนสอบ O-NET

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา  กล่าวให้โอวาทนักเรียน  และนำนักเรียนกราบสักการะพระราชาอน...

Read more

รายงานการใช้สื่อ  ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้…

เมื่อวันที่   ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายกฤศ วงศ์เรือง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครูผู้สอนรายวิชา   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  วิทยาการคำนวณ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ...

Read more

สว.พย. จัดเวทีการประกวดการนำเสนอผลงานนักเรียน 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2656 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดเวทีการประกวดการนำเสนอผลงานนักเรียนใน...

Read more

ผู้บริหารร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก…

  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เป็นผู้แทนผู้บริหาร คณะครู และลูกๆ นักเรียน ร่วมต้อนร...

Read more

“อบรมกล้าคุณธรรม ละอ่อนพะเยากล้าดี กล้าแผ่นดินด้วย…

วันที่ 5 -6 เดือนกุมภาพันธ์ 2565จังหวัดพะเยา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม วัดต๊ำม่อน ร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัด...

Read more

รางวัลสุดยอดนักอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา …

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมอบรางวัลให้กับนักเรียนผู้โชคดี จำนวน 17 คน ได้รับรางวัลจากการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยฯ สำหรับเยาวชน ที่...

Read more

สว.พย. ร่วมงานแถลงข่าวเวียนเทียนทางน้ำ

กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ และนักเรียนวงซิมโฟนีออเคสต้า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ร่วมแสดงในงานแถลงข่าวเ...

Read more

กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ ที่ท่านให้ค…

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เมตตาให้คำแนะนำด้านการบริหารงาน เพื่อพัฒนาลูกๆ นักเรียนที่มีความสนใจ และมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี  พร้อมทั้งให้กำลังใจและคำแน...

Read more

อบรมกล้าคุณธรรม ละอ่อนพะเยากล้าดี กล้าแผ่นดินด้วยพ…

จัดโดยจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม วัดต๊ำม่อนร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน วั...

Read more

สว.พย. จัดกิจกรรมธรรมศึกษาประจำสัปดาห์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา จัดกิจกรรมธรรมศึกษา ประจำสัปดาห์  โดยพระครูโสภิตชัยวัฒน...

Read more

เปลี่ยนโทรศัพท์เป็นหนังสือเปลี่ยนมือถือเป็นไดอารี

สว.พย. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาปัญญาแก่ลูกๆ นักเรียน ยามเช้าโดยให้นักเรียนเลือกอ่านบทความที่ตนเองสนใจจากหนังสือสารานุกรมไทยออนไลน์ และร่วมบันทึกการอ่านในระบบ google fro...

Read more

นำเสนอการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2/25…

  วันที่ 19 มกราคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา รับการนิเทศการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม zo...

Read more

นักเรียนรับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่อง…

 วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา รับมอบประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” จังหวัดพะเยา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประ...

Read more

สว.พย. ร่วมงานประกวดสื่อนวัตกรรมครู ปีการศึกษา 256…

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยนายกฤศ  วงค์เรือง รองผู้อำนวยการ และนางสาวจิรพร ใจยื...

Read more

สว.พย. นำนักเรียนร่วมแสดงต้อนรับงานพิธีเททองหล่อพร…

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยานำผู้อำนวยการว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ คณะครู นักเรียนวงซิมโฟนีออเคสตร้ส และนักเรียนชมรมนาฏศิลป์  ร่...

Read more

สว.พย. นำนักเรียนร่วมแสดงต้อนรับงานพิธีเททองหล่อพร…

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยานำผู้อำนวยการว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ คณะครู นักเรียนวงซิมโฟนีออเคสตร้ส และนักเรียนชมรมนาฏศิลป์  ร่...

Read more

จุดประกายฝัน  ร่วมกันพัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อพิช…

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ประชุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ,4,5 ภาคค่ำ เพื่อชี้แจ...

Read more

สว.พย. ประชุมผู้ปกครองเพื่อวางแผนพัฒนาการศึกษานักเ…

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อชี้แจงน...

Read more

วันสถาปนาโรงเรียนสมเด็จย่าและ การทำบุญปล่อยปลาตานห…

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม “24 ธันวา วันสถาปนาโรงเรียนสมเด็จย่าและก...

Read more

สว.พย. รวมพลังจิตอาสา ทำดีถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม ...

Read more

สว.พย. ถวายน้ำดื่มร่วมกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมเป...

Read more

สว.พย. จัดประชุมสภากาแฟ กัลยาณมิตร

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมสภากาแฟ กัลยาณมิตร ได้รับเกียรติจาก ...

Read more

สว.พย. จัดพิธีถวายตัวข้าราชการครูใหม่

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีพิธีถวายตัวข้าราชการครูใหม่ ได้แก่ ว่าท...

Read more

สว.พย.จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวัน…

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพร...

Read more

สว.พย. ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่อง…

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ...

Read more

สว.พย.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดยผู้อำนวยการว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตช...

Read more

สว.พย.จัดพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักด…

           เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริ...

Read more

สว.พย. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอภูกามยาว

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอภูกามยาว คณะ...

Read more

น้อมกราบสักการะท่านเจ้าคุณพบโชค ด้วยมหาเมตตาที่มีต…

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูครู เข้ากราบสักการะท่านเจ้า...

Read more

สว.พย. ร่วมแข่งขันโครงงานระดับเครือข่ายภาคเหนือตอน…

           นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เข้าร่วมแข่งขันโครงงานระดับเครือข่ายภาคเหรือตอนบนของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทค...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตภูกามยาว

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตภูกามยาว ครั้ง...

Read more

สว.พย.ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรั…

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สาร...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุ่ม สว.

เมื่อวันที่วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมกา...

Read more

สมาคมนักเรียนเก่า สว.พย. พบปะรุ่นน้อง

  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้จัดกิจกรรม “รุ่นพี่พบรุ่นน้อง “ โดยสมาคมนักเรียนเก่า สว.พย. แต่ละรุ่นสลับกันมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนและพบปะรุ่นน้อง นำโดย ผู้อำ...

Read more

สว.พย.ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาโรงเรียน

ผู้บริการ คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้ร่วมแรงร่วมใจ ด้วยจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน โดยการปรับหอพัก จัดระเบียบห้องนอน ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรีย...

Read more

นักเรียนรับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้นำนักเรียนจำนวน 143 คน เข้ารับการฉีดวัค...

Read more

สว.พย. ร่วมพิธีพุทธาภิเษกสมโภชพระมหาจักรพรรดิ์สิงข…

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกสมโภชพระมหาจ...

Read more

สว.พย.จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม…

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับโรงเรียน Bukit Merah Secondary Scho...

Read more

สว.พย.ร่วมการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพระ…

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นายกฤศ วงค์เรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพร...

Read more

น้อมกราบสักการะท่านเจ้าคุณพบโชค ด้วยมหาเมตตาที่มีต…

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน เข้ากราบสักการะท่านเจ...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลครูขวัญศิลย์ ปี 2564

           เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมพิธีมอบ...

Read more

สว.พย.รับการนิเทศ ติดตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนและมาตรการป...

Read more

สว.พย. นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ …

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้นำนักเรียนจำนวน 111 คน เข้ารับการฉีดวัคซ...

Read more

สว.พย.จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/…

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีกา...

Read more

สว.พย. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอภูกามยาว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ พร้อมด้วย รองศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา รองผู้อำนวยการโรงเรียน แนะนำตนเองในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเฉลิ...

Read more

สว.พย. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเร...

Read more

สว.พย. จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/…

          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค...

Read more

สว.พย. รับรางวัลเป็นโรงเรียนต้นแบบผู้จัดการกระบวนก…

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมร...

Read more

สว.พย. นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ …

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้นำนักเรียนจำนวน 153 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน...

Read more

สว.พย. จัดพิธีถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณ…

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิค...

Read more

สว.พย. เข้าร่วมการอบรม ว.PA สำหรับครูผู้สอน

  ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 คณะครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีกา...

Read more

สว.พย. เข้าร่วมการอบรม ว.PA สำหรับผู้บริหารสถานศึก…

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏ...

Read more

สว.พย. นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้นำนักเรียนจำนวน 111 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน ...

Read more

สว.พย. รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนจาก สพม.พะเยา

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรี...

Read more

สว.พย.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มโรงเร…

เมื่อวันที่วันที่ 7-9 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยนายศาสตรา วงศ์จุมปู อดีตผู้อำนวยก...

Read more

สว.พย. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับมอบนโยบายและแนวทา…

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับมอบนโยบายและแนวทางกา...

Read more

สว.พย. ต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการปท…

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมร...

Read more

สว.พย. ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดกา…

          เมื่อวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิท...

Read more

สว.พย. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับมอบนโยบายและแนวทา…

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับมอบนโยบายและแนวทางกา...

Read more

สว.พย. จัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร…

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้จัดพิธีต้อนรับผู้อำนวยการญาณบดินทร์ อินเตชะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเก...

Read more