สว.พย.ต้อนรับคณะติดตามและรับฟังข้อมูลเชิงวิชาการจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และคณะ ในการเยี่ยมสังเกตและรับฟังข้อมูลเชิงวิชาการ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อีกทั้งได้เยี่ยมชมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share