สว.พย.จัดกิจกรรมประกวดหนุ่มเพชร สาวพลอย ทูตรักสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมประกวดหนุ่มเพชร สาวพลอย ทูตรักสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561 เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม  ในกิจกรรมมีการประกวดชุดรีไซค์เคิลจากเศษวัสดุเหลือใช้ที่นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ชุดรีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้ และสามารถสวมใส่ได้จริง การประกวดเต้น cover และการแสดงความสามารถต่าง ๆ ของนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share