สว.พย.จัดพิธีรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีรับขวัญน้องใหม่ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาของนักเรียน และเพื่อสร้างความรักความผูกพันของครู นักเรียนในรั้ว ศรีนครินทร์พะเยา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายศาสตรา  วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนในครั้งนี้

Share