สว.พย. ดำเนินการจัดงานการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูและรับรางวัลเกียรติยศ ปีการศึกษา 2562

           เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับเกียรติจากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สหวิทยาเขตภูกามยาว ให้ดำเนินการจัดงานการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูและรับรางวัลเกียรติยศ ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเฉลิมหล้าจอมราชัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา กล่าวต้อนรับผู้บริหาร คณะครูผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

Share