สว.พย.จัดกิจกรรม SW.PY. On Tour 2020 เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้จัดกิจกรรม SW.PY. On Tour 2020 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดพะเยา ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1.กิจกรรมจากห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Small Lab)

2.กิจกรรมเครื่องบินเล็ก

3.กิจกรรมหุ่นยนต์

4.กิจกรรมดนตรีและ To be number 1

5.กิจกรรม EP On Stage

6.กิจกรรมสภานักเรียน

ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก

Share