สว.พย.คว้าแชมป์การแข่งขัน อีซูซุ ฟุตบอลสตรีทซอคเกอร์ ระดับจังหวัดพะเยา

 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ทีมฟุตบอลสตรีทซอคเกอร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมการแข่งขัน อีชูชุ ฟุตบอลสตรีทซอคเกอร์ ระดับจังหวัดพะเยา ณ ณ สนามฟุตบอลสตรีทซอคเกอร์ชั่วคราว บริษัท อีชูชุ ลำปาง สาขาพะเยา ผลการแข่งขันทีมฟุตบอลสตรีทซอคเกอร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน อีชูชุ สตรีทซอคเกอร์ ระดับจังหวัดพะเยา และเป็นตัวแทนจังหวัดพะเยาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่

Share